2.10-9.10-16.10. 2016 AD

Bujara Marek, s. Joachima i Róży, kawaler, zam. w Borowianach
z Rekus Dorotą, c. Józefa i Róży, panną, zam. w Wielowsi