Spotkanie Lektorów

26.02.2012 r. - I Niedziela Wielkiego Postu

   Po nabożeństwie Gorzkich Żali nasza wspólnota spotkała się w starej chacie. Po wspólnej modlitwie ks. proboszcz zaproponował, aby każdy  z obecnych podzielił się fragmentem z Pisma Św. który przemawia do niego w sposób szczególny. Bardzo ciekawe było dzielenie się myślami na wywołany temat, np.

  • pokora Maryi podczas Zwiastowania,
  • wiara bez uczynków jest martwa,     Jk 2,20-26
  • zaparcie się Piotra,      Mk 14,66-72
  • zaufanie Panu Bogu,     z księgi Hioba
  • o robotnikach w winnicy pracujących za 1 denara,   Mt 20,1-16
  • marność nad marnościami.........,   z księgi Koheleta 
  • Pan Bóg żąda od Abrahama ofiary ze swego syna Izaaka,
  • Myśli Moje nie są myślami waszymi / ani wasze drogi Moimi drogami/,   Iz 55,8
  • przypowieść o sędzi i wdowie, Łk 18,1-8
  • nie bądźcie jak obłudnicy .......... Mt 23,1-12

    Po tej części formacyjnej przeszliśmy do spraw bieżących. Ustalono termin nabożeństwa Drogi Krzyżowej na 23.03.2012 r. oraz przypomniano o czuwaniu-adoracji przy Panu Jezusie w ciemnicy w Wielki Czwartek tj. 5.04.2012 r. Wspólna modlitwa zakończyła nasze spotkanie.