3 lipca 2016r., XIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła