3.07-10.07-17.07. 2016 AD

Tomasz Świerzy, s. Jana i Róży zd. Kraka, kawaler, zam. w Kielczy
z  Agatą Knoppik, c. Bernarda i Teresy zd. Matuszek, panną, zam. w Kielczy.