26.06-3.07-10.07. 2016 AD

Damian Hendzlik, s. Grzegorza i Bernardy zd. Breguła, kawaler, zam. w Nowej Wsi Tworoskiej
z Magdaleną Mudrak, c. Andrzeja i Anny zd. Kluba, zam. w Kielczy