Kolejne spotkanie wspólnoty

W ostatni piątek 22. kwietnia wspólnota misyjna Paulus spotkała się ponownie korzystając z zaproszenia księdza proboszcza. Jak zwykle omówiliśmy sprawy bieżące oraz plany na najbliższą przyszłość, a mianowicie:
- podsumowaliśmy zbiórkę surowców wtórnych prowadzoną od kilku miesięcy. Dzięki niej udało nam się przekazać prawie 8 000 zł ojcu Krystianowi Pieczce, franciszkanowi, z przeznaczeniem na budowę studni w Burkina Faso. Studnia ma powstać w najbliższych tygodniach i mamy wkrótce otrzymać jej zdjęcia. Zbiórka jest w dalszym ciągu kontynuowana.
- zaprosiliśmy do wygłoszenia Słowa Bożego w niedzielę 22 maja siostrę Ilonę Firszt, misjonarkę, karmelitankę, która przez ponad 10 lat była dyrektorem Szkoły Katolickiej w diecezji Dimako w Kamerunie. Siostra przebywała w naszej parafii w kwietniu z prywatną wizytą i powróci do nas 22 maja
- zastanawialiśmy się, jakie akcje misyjne przeprowadzić na dożynkach wiejskich, które odbędą się w dniach 4-5. września w Kielczy.

Drugą część spotkanie poświęciliśmy na "prasówkę"', tzn. omówienie wybranych artykułów prasowych z czasopism o tematyce misyjnej. Streściła nam je nasza animatorka p. Karina Bartoszek. Dało nam to bardzo ciekawą okazję do dyskusji na tematy omawiane w artykułach, jak np.jak wiele potrafilibyśmy z siebie dać w sytuacji zagrożenia naszej wolności religijnej albo jak przeżywają swoją wiarę w Opatrzność Bożą chrześcijanie z innych kontynentów.