17.04-24.04-1.05. 2016 AD

Janik Cezary, s. Waldemara, kawaler, zam. w Kielczy
z Gawlik Anną, c. Andrzeja, panną, zam. w Tworogu.