6 stycznia 2016 - Dzień Pomocy Misjom

   6 stycznia br. w Uroczystość Objawienia Pańskiego w całym Kościele obchodzić będziemy Dzień Pomocy Misjom. W tym roku uroczystość tę przeżywać będziemy pod hasłem: „Jesteśmy misjonarzami miłosierdzia”. Hasło nawiązuje do Roku Miłosierdzia, który aktualnie obchodzimy w Kościele. Słowami: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36), Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę na powszechny wymiar tego tegorocznego hasła.
   Dzień Pomocy Misjom jest dniem szczególnym, ponieważ przypomina nam o misjonarzach i misjonarkach – świadkach miłosierdzia Bożego we współczesnym świecie, którzy każdego dnia pomagają ludziom w różnych krajach świata.  Aktualnie w 97 krajach, na wszystkich kontynentach, 2040 misjonarzy i misjonarek z Polski dzieli się Dobrą Nowiną z tymi, którzy nie słyszeli jeszcze o Chrystusie. Dzielą się swoją wiarą poprzez słowo i świadectwo życia, które oddane jest dziełom miłosierdzia. Z wielką ofiarnością i poświęceniem służą oni ubogim i potrzebującym pomocy, odbudowują nadzieję i pomagają przetrwać trudne chwile. Biskup Jerzy Mazur - Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, porównuje misjonarzy do „Gwiazdy Betlejemskiej, która płonąc w nocy nędzy, ubóstwa i zapomnienia współczesnego świata, prowadzi nowe pokolenie do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata”.
My również w tym dniu, wpatrzeni w Trzech Mędrców, chcemy pamiętać o ponad 5 miliardach ludzi współcześnie żyjących, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia Chrystusa. Chcemy się modlić za dzieło misyjne Kościoła, a także upraszać liczne i święte powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy pójdą na „krańce świata”, nauczać i świadczyć o Chrystusie. Modlitwą będziemy ogarniali misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy na wszystkich kontynentach budują młode Kościoły, dając świadectwo miłosiernej miłości Boga poprzez dzieła ewangelizacyjne. 
   Do wypełniania swojej misji potrzebują oni jednak naszego wsparcia – również tego materialnego. Dlatego też tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego, poprzez ofiary składane na tacę, wspierać będziemy ogólnopolski fundusz misyjny, z którego utrzymuje się Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do pracy w krajach misyjnych oraz wspierające misjonarzy z Polski pracujących w różnych stronach świata.
Również młodzież naszej parafii, wędrując i kolędując jako Orszak Trzech Króli, będzie się chciała włączyć w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Zebrane przez młodzież środki przekazane zostaną na potrzeby misjonarzy pochodzących z Diecezji Opolskiej. W tym roku stanowić one będą pomoc dla dzieci mieszkających na Madagaskarze. Ta forma wsparcia misjonarzy niechaj będzie dla nas jak przyłączenie się do Orszaku Trzech Mędrców, zmierzających by oddać pokłon Chrystusowi.

W zakładce „Korespondencja misyjna” zamieszono list bp Jerzego Mazura - Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przeznaczony na obchodzony w dniu 6 stycznia 2016 r. „Dzień Pomocy Misjom”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.