Do dnia 5 grudnia 2015 AD Pan Bóg odwołał do siebie

Wolan Józef,  2 maja
Śliwińska Jadwiga, 16 maja
Adamczyk Gertruda, 20 maja
Stefan Elfryda, 26 maja
Koptoń Edeltrauda, 30 maja
Burek Piotr, 14 czerwca
Michali Eryk, 24 lipca
Szołtysik Magdalena, 25 lipca
Papaj Maria, 29 września
Majnusz Augusta, 14 listopada
Kałuża Gertruda, 19 listopada
Szanguleit Jerzy, 28 listopada
Promnik Jan, 5 grudnia
Ibrom Herbert, 12 grudnia