Spotkanie wspólnoty 20.11.2015

   W ostatni piątek po wieczornej mszy świętej spotkaliśmy się ponownie w gronie Wspólnoty Misyjnej Paulus. Jak w czasie każdego spotkanie rozgorzała dyskusja dotycząca bieżącej sytuacji politycznej na świecie po serii zamachów w Paryżu. Każdy z nas przedstawił swoje stanowisko dotyczące niełatwego pytania, jak powinniśmy się zachować wobec uchodźców przybywających do Europy i jak realizować względem nich naszą miłość chrześcijańską. Niestety wiele naszych pytań i trosk w tej kwestii pozostaje dalej bez odpowiedzi, polecamy więc tę sprawę Opatrzności Bożej.
    Po dyskusji zastanawialiśmy się nad planami  wspólnoty na najbliższą przyszłość. Jednym z pomysłów który był rozważany jest objęcie przez każdego członka wspólnoty jednego misjonarza opieką modlitewną oraz bezpośredni kontakt z nim/nią za pośrednictwem poczty elektronicznej. Byłby to dla niego/niej wyraz naszej pamięci i wsparcia. Wydaje nam się to ważne, aby pomóc przebywającym często  na krańcu świata misjonarzom pozbyć się  zniechęcenia i znużenia oraz umocnić ich wiarę w sens tego co robią.
   Postanowiliśmy również zachęcić parafian do dalszej zbiórki makulatury z przeznaczeniem na budowę studni w Afryce. Przy okazji ksiądz proboszcz poinformował nas, że ze wszystkich dotychczasowych zbiórek surowców wtórnych udało się już uzyskać ok. 6500 zł. Ponieważ koszt budowy jednej studni przekracza 25000 zł, postanowiliśmy przedłużyć naszą zbiórkę na następny rok, aż do uzyskania potrzebnej kwoty.