Obchody Niedzieli Misyjnej 2015

   18 października Wspólnota Misyjna Paulus współorganizowała w naszej parafii obchody Niedzieli Misyjnej. W jej ramach przygotowaliśmy wystrój ołtarza oraz poprowadziliśmy sklepik misyjny, w którym nasi parafianie mogli nabyć kalendarze oraz różańce misyjne. W sumie sprzedaliśmy 80 różańców (czyli wszystkie przez nas zamówione) oraz ponad 30 kalendarzy  misyjnych. Cały dochód uzyskany dzięki tej sprzedaży zostanie oczywiście przeznaczony na potrzeby związane z misjami. Na najbliższym spotkaniu naszej wspólnoty zadecydujemy, na jaki konkretny cel te pieniądze zostaną przekazane. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność! 

   Wraz z sklepikiem misyjnym poprowadziliśmy również punkt informacyjny na temat programu Adopcji Serca, w którym można było uzyskać informacje na temat programu oraz pobrać deklarację uczestnictwa w nim. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do objęcia przez naszych parafian opieką adopcyjną kolejnych dzieci z kontynentu afrykańskiego.

 
   W czasie popołudniowego różańca także modliliśmy się w intencjach misji i to nie tylko w języku polskim. Był to różaniec misyjny, w którym każda z tajemnic odmawiana była w innym języku, a mianowicie po niemiecku, włosku, rosyjsku, angielsku i po łacinie. 

   Przypominamy również, że w dalszym ciągu trwa Tydzień Misyjny. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w intencji misji!