Kolędnicy misyjni


W siedmiu krajach misyjnych pracuje 13 misjonarzy z naszej diecezji. Najwięcej, bo po czterech, jest ich w Togo i Peru. Pieniądze na swoją działalność pozyskują między innymi z Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej.Na ten fundusz zostały wpłacone ofiary zebrane przez marianki w czasie kolędowania misyjnego. Chyba nikogo z parafian już nie dziwią wędrujący 6 stycznia po naszej wiosce trzej królowie z gwiazdą. W tym roku, dzięki wsparciu ministrantów i kilku gimnazjalistek, wędrujących grup było pięć.Głównym celem naszego kolędowania jest niesienie radości Bożego Narodzenia jak największej liczbie rodzin w parafii. Radość jest prawdziwa, gdy staje się darem dla innych.Naszym wspólnym darem dla krajów misyjnych były złożone przez parafian ofiary. Za życzliwość i otwarte serca wszystkim Wam dziękujemy.