Pan Bóg odwołał do siebie

12 stycznia Gertrud Hampel. Pogrzeb odprawiliśmy w czwartek 15 stycznia.