Nabożeństwa z modlitwą o uświęcenie rodzin w styczniu i lutym

Gdy zapraszam na nabożeństwa o uświęcenie rodzin, jestem pewny wielkiego bogactwa darów, które przyjmujecie w czasie modlitwy i zabieracie do Waszych domów, ofiarujecie rodzinom dzieci i wnuków.  Kolejny raz możemy przeżyć spotkania ze „wspaniałym dawcą MIŁOŚCI”:
              We wtorek, 20 stycznia o godz. 18.00 Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi ks. Józef Krawiec.
Ks. Józef Krawiec na pogorzelisku domu "Barka".Zdjęcie red.  Andrzej Kerner.Ks. Józef Krawiec na pogorzelisku domu "Barka".Zdjęcie red.  Andrzej Kerner.Ks. Józef Krawiec pochodzi z Żędowic.  Jest kapelanem więzienia w Strzelcach Opolskich. „W 1998 r. zamieszkał z dziesięcioma bezdomnymi, byłymi więźniami, w dawnym folwarku Doryszów k. Błotnicy Strzeleckiej tworząc pierwszy dom „Barki”. Dwa lata później wraz mieszkańcami „Barki” zamieszkał i rozpoczął odbudowę drugiego domu – również dawnego folwarku – „Kaczorowni” k. Strzelec Opolskich. Od 11 lat funkcjonuje tam także zimowe schronisko dla bezdomnych. W 2004 strzeleckie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, wyodrębnione z poznańskiej fundacji „Barka”, otworzyło kolejny dom – dla matki i dziecka w Żędowicach. W 2006 r. zwiększająca się liczba ludzi bezdomnych i wykluczonych chcących zamieszkać we wspólnocie „Barki” sprawia, że otwarty został kolejny dom – „Leopold” w Warmątowicach.”   Cytowane za: Gość Niedzielny,  36/2013 Opole, Andrzej Kerner, Gadaj w liczbie mnogiej
  
               Kolejny czas otwierania się na łaski, które pomogą w uświęcaniu naszych rodzin to niedziela 15 lutego. Modlić się z nami wówczas będzie i kazania na Mszach św. o godz. 7.30, 9.00 oraz 11.00 wygłosi ks. Marcin Marsollek.  O godz. 16.00 w naszej szkole ks. Marcin przedstawi prezentację pt „Wpływ multimediów na dzieci i młodzież”. W imieniu Parafii oraz Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu, podczas którego wielu spośród nas otworzą się oczy,  jak wpływają: gry komputerowe oraz świat internetu – multimedia na rozwój psychiki i osobowość młodych.
Ks. Marcin Marsollek. Zdjęcie red. Andrzej Kerner.Ks. Marcin Marsollek. Zdjęcie red. Andrzej Kerner.Ks.  Marcin Marsollek jest  psychoterapeutą, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu.