Terminarze już na stronie

     Uprzejmie informujemy, że terminarz czytania słowa Bożego i plan śpiewu psalmów publikujemy od dziś na stronie. Odpowiednio dla lektorów zamieszczony jest w bloku Lektorzy, dla psałterzystek w bloku Muzycy parafialni.

 Terminarz Czytania Słowa Bożego            Terminarz śpiewania psalmu