Diecezjalna pielgrzymka Dzieci Maryi

     Tegoroczna pielgrzymka na Górę Św. Anny odbyła się w zmienionym terminie, a mianowicie w dniach 23 - 25.09 2011.Zmiana terminu nie wpłynęła jednak na zainteresowanie spotkaniem. Ponad 1000 dziewcząt, z prawie 100 parafii naszej diecezji, przyjechało do św. Anny, aby przeżyć rekolekcje.Naszą parafię reprezentowało 10 osób.

     Spotkałyśmy się, aby pochylić się nad tegorocznym hasłem: "Oddane Bogu jak Maryja". Temat ten przewijał się we wszystkich kazaniach i konferencjach. Centralnym punktem pielgrzymki była sobotnia Eucharystia w annogórskiej bazylice. Przewodniczył jej ks. Biskup Andrzej Czaja. Na zakończenie liturgii ks. Biskup wręczył dyplomy wyróżniającym się mariankom z poszczegolnych parafii. Wśród wyróżnionych dziewcząt była nasza koleżanka Magda.

     Z okazji przypadającego roku życia konsekrowanego dziewczęta miały okazję dowiedzieć się czegoś więcej na temat życia zakonnego. Siostry zakonne, obecne na pielgrzymce, dzieliły się w małych grupach swoim doświadczenem powołania i życia w zakonie. Dziewczyny interesowało wszystko, nawet to, w czym siostry śpią.

     Przeżyłyśmy również wspólnotowo modlitwę różańcową, koronkę do Miłosierdzia Bożego, godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W piątek wieczorem zostałyśmy zaproszone na przedstawienie "Miłosierdzie Boże i św. Faustyna". Nie zabrakło oczywiście śpiewu, bo marianki to najbardziej rozśpiewana wspólnota w całej diecezji.

     Nad naszym bezpieczeństwem i porządkiem w czasie pielgrzymki czuwali opiekunowie grup i służba porządkowa. Animatorki w żółtych koszulkach jeszcze późno w nocy przemierzały korytarze domu pielgrzyma. Porządku w czasie posiłków pilnowały siostry i dziewczęta z grupy "obsługa stołu". Ich białe koszulki też były zauważalne. A nad naszym zdrowiem czuwała siostra Estera. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ta pielgrzymka mogła się odbyć.