Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2014

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)


Gdy w Betlejem Pan Jezus się narodził,
ludzkość mogła dotknąć Boga
i doświadczyć Jego bliskości.
Od tej pory refrenem do wszystkich wydarzeń
ogólnoświatowych, lokalnych
i osobistych jest prawda:
„Tak Bóg nas kocha, że Syna swego dał nam” – nigdy nie jesteśmy,
nie jestem sam.
Życzę, w czas Świąt Bożego Narodzenia
i nowego roku,
otwierania się na PANA Jezusa,
który dba oto, abyśmy nie zginęli,
byśmy spełniali się na tym świecie
i zdobyli życie wieczne.
Niech Święta będą radosne, błogosławione i spokojne.

                                                                               Ks. Proboszcz