Terminarz Mszy Świętych i nabożeństw dla młodzieży

Młodzież klasy III gimnazjum, ponadgimnazjalną i studentów zapraszam:

- 3 października, godz. 18.00
- 7 listopada, godz. 18.00 (na cmentarzu)
- 5 grudnia, godz. 18.00
- 9 stycznia, godz.18.00
- 6 lutego, godz. 18.00
- 6 marca, godz. 18.00
- 27 marca, godz. 19.00 (rekolekcje)
- 4 kwietnia, godz. 14.00 (adoracja przy Bożym Grobie)
- 19 kwietnia, godz. 15.00 (Emaus Parafialny)
- 1 maja, godz. 18.00
- 5 czerwca, godz. 18.00
- 25 czerwca, godz. 18.30
W pozostałe piątki Msze św. wieczorne z udziałem młodzieży.


Od ponad pięćdziesięciu lat odkrywam tajemnicę Mszy św..
Dla mnie Eucharystia jest:
    Dobrze wykorzystanym czasem. Jestem przekonany, że chwile spędzone na Mszy św. owocują błogosławieństwem w życiu. Sprawdzają się słowa psalmisty: „Na nic się przyda wstawać o północy, jeżeli Pańskiej nie macie pomocy”.
     Pan Jezus żyje! On, który pokonał śmierć, zaprasza mnie. Słyszę, idąc do kościoła, zaproszenie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”. Jezus widzi nasze myśli i trud, niczego nie pomija, na nic nie jest obojętny. Przede wszystkim jednak obdarowuje pewnością życia wiecznego. Do mnie, podobnie jak do Marty przy grobie jej brata Łazarza, skierowane jest pytanie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”.
    Otwieraniem się na Mądrość. W przekrzykującym się świecie mądrali mam przywilej  wsłuchiwania się w Mądrość mojego Ojca Boga. A to się opłaca: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.”
    Sercem Pana Jezusa otwartym dla mnie. Widzę w sobie jeszcze tyle egoizmu, nieuporządkowania i płytkiej miłości. W czasie Mszy św. bierzemy udział w Ofierze Pana Jezusa z Golgoty. Mam okazję, aby łącząc się z Sercem Pana Jezusa, czynić swoje bardziej ofiarnym, kochającym. W takim też duchu łączę się z Nim przez Komunię św.
    Spotkaniem z uzdrawiającym Jezusem. W czasie każdej Mszy św. Pan Jezus może uzdrowić to co jest chore – ciało, duszę, psychikę, relacje małżeńskie i rodzinne.
    Okazją do wyciszenia się w obecności Tego, który zwyciężył zło i szatana. Jesteśmy zmęczeni pędem życia, brakiem życzliwości, nieuczciwością, niesprawiedliwością… . Gdy przychodzę z tym do Pana Jezusa słyszę: "Nie lękaj się. Jam zwyciężył świat."
    Czasem budowania życzliwych, serdecznych, szczerych relacji międzyludzkich. W imię Pana Jezusa „przekażcie sobie znak pokoju”. Pamiętam o tym, że nie mogę prosić o Komunię z Bogiem, jeżeli nie buduję wspólnoty z ludźmi.
    Zapowiedzią nieba i okazją do „duchowego spotkania” z bliskimi, ukochanymi, którzy przeszli już do wieczności. Idąc na Mszę św. myślę o Bogu do którego zbliżam się z każdą upływającą chwilą mojego życia. Mam również okazję, aby w Nim być blisko tych, którzy przeszli już na „drugi brzeg”.