Podziel się chlebem z Republiką Środkowej Afryki

Dożynki  to dziękowanie Panu Bogu i rolnikom za chleb, pożywienie. Korona żniwna i przynoszony do kościoła bochen chleba to symbole, które wypowiadają prawdę: „ Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy! … Jest to Twoja święta wola, byśmy tego, cośmy z pola latem szczęśliwie zebrali, na Twą chwałę używali.”
Pan Bóg nam błogosławi duchowymi darami, potrzebnymi do zbawienia, ale także pożywieniem, rzeczami, które posiadamy. Jest jednak  Jego „świętą wolą”, abyśmy nie byli ślepi na biedę i potrafili się dzielić naszym dostatkiem.
W tegoroczne gminno – parafialne dożynki (7 września) chcemy się dzielić w sposób szczególny z mieszkańcami Republiki Środkowej Afryki, którzy od dziesiątek lat żyją w państwie bezprawia, zamachów i rebelii.
Będziemy mogli uczynić to w następujący sposób:
- do dnia 29 sierpnia zbierane będą w zakrystii rzeczy dobre, nie zniszczone, a których już nie używamy (za wyjątkiem odzieży i żywności) np. sprzęt kuchenny, sprzęt elektroniczny, książki, gry komputerowe, ozdoby…;
- w dożynki, po uroczystym powitaniu w namiocie biesiadnym, przeprowadzona będzie licytacja kilku z podarowanych przedmiotów, z przesłaniem: „Podziel się chlebem z Republiką Środkowej Afryki”;
- pozostałe rzeczy będą sprzedawane przez Wspólnotę Misyjną „Paulus”  podczas dożynek  w sklepiku misyjnym  na terenie boiska.

Całość zebranych w ten sposób pieniędzy przesłana będzie do o. Piotra Michalika z RŚA, aby mógł pomagać  tym , którzy głodują.

[fot: Filipe Moreira/CC/Flickr]