Pielgrzymka Motocyklistów

3 sierpnia motocykliści wyruszą na Górę św. Anny, gdzie odbędzie się ich 12. pielgrzymka. Pielgrzymów pożegnamy z darem modlitwy i  błogosławieństwa o godz. 8.50.  Będzie z nami redaktor „Gościa Niedzielnego” p. Andrzej Kerner.
Motocykliści zbiorą się na parkingu pomiędzy cmentarzem i kościołem o godz. 8.30, gdzie przedstawione będą sprawy organizacyjne.