Psalmy

warning: Creating default object from empty value in /home/kielcza/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

30 marca 2014r. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu Wieków

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Chwała Tobie, Królu Wieków

--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Marietta Krawiec

23 marca 2014r. Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.

Chwała Tobie, Słowo Boże

--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Kocot

16 marca 2014r. Druga Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu Wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu Wieków

--------------------------------
9:00 Roksana Grondes
11:00 Wiktoria Strzelczyk

9 marca 2014r. Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Julia Plachetka

2 marca 2014r. Ósma Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

W Bogu zbawienie moje i chwała.
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Kocot

23 lutego 2014r. Siódma Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Marietta Krawiec

16 lutego 2014r. Szósta Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Błogosławieni szukający Boga

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia
i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni szukający Boga

Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Błogosławieni szukający Boga


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Roksana Grondes

9 lutego 2014r. Piąta Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

On wschodzi w ciemnościach jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Natalia Potempa

2 lutego 2014r. Czwarta Niedziela zwykła, Ofiarowanie Pańskie

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się, odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały?
Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się, odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów: On Królem chwały.

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Weronika Ziaja

26 stycznia 2014r. Trzecia Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obroną mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Roksana Grondes
11:00 Wiktoria Strzelczyk

19 stycznia 2014r. Druga Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Marietta Krawiec

12 stycznia 2014r. Trzecia Niedziela po Narodzeniu Pańskim

PSALM RESPONSORYJNY

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imienia,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Pan ześle pokój swojemu ludowi


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Kocot

6 stycznia 2014r., Poniedziałek, Objawienie Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Katarzyna Kroczek

5 stycznia 2014r. Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Roksana Grondes

1 stycznia 2014 r., Środa, Nowy Rok 2014

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Weronika Ziaja
15:30 Katarzyna Kroczek