Psalmy

warning: Creating default object from empty value in /home/kielcza/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

25 stycznia 2015r. III Niedziela Zwykła,

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Elwira Krawiec

18 stycznia 2015r. II Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Wiktoria Strzelczyk

11 stycznia 2015r. Niedziela Chrztu Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Plachetka

Wtorek, 6 stycznia 2015r., Objawienie Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Weronika Ziaja

4 stycznia 2015r. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Natalia Potempa

Czwartek, 1 stycznia 2015r., Nowy Rok

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Weronika Ziaja
15:30 Elwira Krawiec

 

Środa, 31 grudnia 2014r., św. Sylwestra I, papieża

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
15:30 Paulina Bonk

Niedziela, 28 grudnia 2014r., Święto Świętej Rodziny

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Paulina Bonk

Piątek, 26 grudnia 2014r. II dzień świąt, św. Szczepana,

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Wiktoria Strzelczyk

Czwartek, 25 grudnia 2014r., Uroczystość Bożego Narodzenia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Msza w dzień

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Plachetka


Msza w nocy

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
0:00 Julia Kocot

Środa, 24 grudnia 2014r. Msza św. Pasterska dla dzieci

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
15:30 Elwira Krawiec

IV Niedziela Adwentu, 21 grudnia 2014r.

PSALM RESPONSORYJNY

Na wieki będę sławił łaski Pana

Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Na wieki będę sławił łaski Pana

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

Na wieki będę sławił łaski Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Wiktoria Strzelczyk

III Niedziela Adwentu, 14 grudnia 2014r.

PSALM RESPONSORYJNY

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Paulina Bonk

II Niedziela Adwentu, 7 grudnia 2014r.

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Marietta Krawiec

I Niedziela Adwentu, 30 listopada 2014r.

PSALM RESPONSORYJNY

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Natalia Potempa

23 listopada 2014r. XXXIV Niedziela Zwykła, Uroczystość Chrystusa Króla

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Plachetka

16 listopada 2014 r. XXXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Błogosławiony, kto się boi Pana

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Błogosławiony, kto się boi Pana

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Błogosławiony, kto się boi Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Julia Kocot

9 listopada 2014r. XXXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali,
choćby zatrzęsła się ziemia i góry spadły w otchłań morza.

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w Jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Elwira Krawiec

2 listopada 2014 r. XXXI Niedziela Zwykła, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

PSALM RESPONSORYJNY

Boga żywego pragnie moja dusza

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Boga żywego pragnie moja dusza

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Boga żywego pragnie moja dusza

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Marietta Krawiec

1 listopada 2014r. Sobota, uroczystość Wszystkich Świętych,

PSALM RESPONSORYJNY

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Wiktoria Strzelczyk

26 października 2014r. XXX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja


Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Julia Kocot

19 października 2014r. XXIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Wiktoria Strzelczyk

14 października, Wtorek, Dzień Nauczyciela

PSALM RESPONSORYJNY

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska,
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy,
bo ufam Twoim wyrokom.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

A Prawa Twego zawsze strzec będę
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą,
bo szukam Twoich przykazań.

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
8:00 Natalia Potempa

12 października 2014r. XXVIII Niedziela Zwykła, Dzień Papieski

PSALM RESPONSORYJNY

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Weronika Ziaja

5 października 2014r. XXVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Winnicą Pana jest dom Izraela

Przeniosłeś z Egiptu winorośl
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
aż do Rzeki swe latorośle.

Winnicą Pana jest dom Izraela

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny
i obgryzają polne zwierzęta.

Winnicą Pana jest dom Izraela

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Kocot

28 września 2014r. XXVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Paulina Bonk

21 września 2014r. XXV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Wiktoria Strzelczyk

14 września 2014r. XXIV Niedziela Zwykła, święto Podwyższenia Krzyża Świętego,

PSALM RESPONSORYJNY

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich,
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Plachetka

7 września 2014 r. XXIII Niedziela Zwykła, Dożynki Gminno - Parafialne

PSALM RESPONSORYJNY

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
A my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
13:30 Julia Kocot

1 września 2014r. poniedziałek

PSALM RESPONSORYJNY

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

Jakże miłuję Prawo Twoje:
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Przez Twoje przykazanie stałem się mądrzejszy od wrogów,
bo jest ono moim na wieki.

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą,
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem rozważniejszy od starców,
bo zachowuję Twoje postanowienia.

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
8:00 Wiktoria Strzelczyk