Psalmy

warning: Creating default object from empty value in /home/kielcza/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

31 grudnia 2015r., św. Sylwestra

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
16:30 Paulina Bonk

28 grudnia 2015r., Święto Młodzianków Męczenników

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, 
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec

27 grudnia 2015r., Święto Świętej Rodziny

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
7:30 Hanna Szyguła
9:00 Natalia Potempa
11:00 Wiktoria Strzelczyk

26 grudnia 2015r. II dzień świąt, św. Szczepana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
7:30 Agnieszka Stefan
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Plachetka

25 grudnia 2015r., Uroczystość Bożego Narodzenia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Msza w dzień

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Weronika Ziaja


Msza w nocy

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
0:00 Agnieszka Stefan

24 grudnia 2015r. Msza św. Pasterska dla dzieci

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
15:30 Laura Chmielorz

20 grudnia 2015r., IV Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Hanna Szyguła

13 grudnia 2015r., III Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Elwira Krawiec

6 grudnia 2015r., II Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan

29 listopada 2015r. I Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Natalia Potempa

22 listopada 2015 r., XXXIV Niedziela Zwykła, Uroczystość Chrystusa Króla

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz. Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość, po wszystkie dni, o Panie.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Weronika Ziaja

15 listopada 2015r., XXXIII Niedziela Zwykła, Rocznica Poświęcenia Kościoła

PSALM RESPONSORYJNY

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
Sobota 17:00 Marietta Krawiec
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Wiktoria Strzelczyk

8 listopada 2015r., XXXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Agnieszka Stefan

1 listopada 2015r. Niedziela, Uroczystość Wszystkich Świętych

PSALM RESPONSORYJNY

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Plachetka

25 października 2015r. XXX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między poganami:
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił".
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Laura Chmielorz

18 października 2015r. XXIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Paulina Bonk

14 października 2015r. Środa, Dzień Nauczyciela

PSALM RESPONSORYJNY

Każdemu oddasz według jego czynów

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, 
od Niego przychodzi moje zbawienie. 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, 
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Każdemu oddasz według jego czynów

Jedynie w Bogu szukaj pokoju, duszo moja, 
bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, 
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Każdemu oddasz według jego czynów

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
8:00 Wiktoria Strzelczyk

11 października 2015r., XXVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

4 października 2015r. XXVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Natalia Potempa

27 września 2015r. XXVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Nakazy Pana są radością serca

Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.

Nakazy Pana są radością serca

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan

20 września 2015r. XXV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan podtrzymuje całe moje życie

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Pan podtrzymuje całe moje życie

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
gwałtownicy czyhają na me życie,
nie mają oni Boga
przed swymi oczyma.

Pan podtrzymuje całe moje życie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Agnieszka Stefan
11:00 Paulina Bonk

13 września 2015r. XXIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

W krainie życia będę widział Boga

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.

W krainie życia będę widział Boga

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

W krainie życia będę widział Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Hanna Szyguła

6 września 2015r. XXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz

30 sierpnia 2015r. XXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Weronika Ziaja

23 sierpnia 2015r. XXI Niedziela Zwykła, Odpust św. Bartłomieja

PSALM RESPONSORYJNY

Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.

Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Julia Kocot

16 sierpnia 2015r. XX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

Sobota, 15 sierpnia 2015r. Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

PSALM RESPONSORYJNY

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
7:30 Paulina Bonk
9:00 Elwira Krawiec

9 sierpnia 2015r. XIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Hanna Szyguła

2 sierpnia 2015r. XVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu,
chwałę Pana i Jego potęgę.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom
i bramy nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
podarował im chleb niebieski.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Natalia Potempa

26 lipca 2015r. XVII Niedziela Zwykła, Uroczystość św. Anny

PSALM RESPONSORYJNY

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Kocot (Borowiany)