Psalmy

warning: Creating default object from empty value in /home/kielcza/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

1 listopada 2016r., Wtorek, Uroczystość Wszystkich Świętych

PSALM RESPONSORYJNY

Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
7:30 Paulina Bonk
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Agnieszka Stefan

30 października 2016r., XXXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego
Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

23 października 2016r., XXX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Elwira Krawiec

16 października 2016r., XXIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Weronika Ziaja

9 października 2016r., XXVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Agnieszka Stefan

2 października 2016r. XXVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Laura Chmielorz

25 września 2016r., XXVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Marietta Krawiec

18 września 2016r., XXV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Hanna Szyguła
11:00 Weronika Ziaja

11 września 2016r., XXIV Niedziela Zwykła, dożynki na Borowianach

PSALM RESPONSORYJNY

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 (Borowiany)

4 września 2016r., XXIII Niedziela Zwykła, Dożynki Gminno - Parafialne

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
14:00 Julia Kocot

28 sierpnia 2016r., XXII Niedziela Zwykła, odpust ku czci św. Bartłomieja

PSALM RESPONSORYJNY

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
bo Pan Mu na imię.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Agnieszka Stefan

21 sierpnia 2016r., XXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Całemu światu głoście Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Całemu światu głoście Ewangelię

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Natalia Potempa

15 sierpnia 2016r., poniedziałek, uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

PSALM RESPONSORYJNY

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Stoi Królowa po Twojej prawicy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Plachetka

14 sierpnia 2016r., XX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj!

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Weronika Ziaja

7 sierpnia 2016r., XIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Hanna Szyguła

31 lipca2016r., XVIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

24 lipca 2016r., XVII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00

17 lipca 2016r., XVI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom,
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Natalia Potempa
11:00 Wiktoria Strzelczyk

10 lipca 2016r., XV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Ożyje serce szukających Boga

Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Ożyje serce szukających Boga

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Jestem nędzny i pełen cierpienia,
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Ożyje serce szukających Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Agnieszka Stefan

3 lipca 2016r., XIV Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Niech cała ziemia chwali swego Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

26 czerwca 2016r., XIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot

19 czerwca 2016r., XII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Natalia Potempa

12 czerwca 2016r., XI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

Grzech wyznałem Tobie
i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu»,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Paulina Bonk

5 czerwca 2016r., X Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
I pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
A Jego łaska przez całe życie.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament.
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami,
i Bóg nawiedził lud swój.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan

29 maja 2016r., IX Niedziela

PSALM RESPONSORYJNY

Całemu światu głoście Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Całemu światu głoście Ewangelię

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Weronika Ziaja

26 maja 2016r., Czwartek - Uroczystość Bożego Ciała

PSALM RESPONSORYJNY

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu:
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości,
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i tego nie odwoła:
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
15:30 Hanna Szyguła

22 maja 2016r., Niedziela Trójcy Przenajświętszej

PSALM RESPONSORYJNY

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot

15 maja 2016r., Niedziela, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

PSALM RESPONSORYJNY

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Wiktoria Strzelczyk

8 maja 2016r., VI Niedziela Wielkanocna, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

PSALM RESPONSORYJNY

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan

24 kwietnia 2016r., V Niedziela Wielkanocna

PSALM RESPONSORYJNY

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.


Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła