Psalmy

warning: Creating default object from empty value in /home/kielcza/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

2 kwietnia 2017r., V Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho * 
na głos mojego błagania.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 
aby Ci służono z bojaźnią.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, 
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Wiktoria Strzelczyk

26 marca 2017r., IV Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.​

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Marietta Krawiec

19 marca 2017r., III Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, * 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; 
daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Elwira Krawiec

12 marca 2017r., II Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Weronika Ziaja

5 marca 2017r., I Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Agnieszka Stefan

1 marca 2017r., Środa Popielcowa

PSALM RESPONSORYJNY

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, 
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
18:00 Natalia Potempa

26 lutego 2017r., VIII Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, * 
od Niego przychodzi moje zbawienie. 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, * 
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

W Bogu zbawienie moje i chwała, * 
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką. 
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, * 
przed Nim wylejcie wasze serca.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

19 lutego 2017r., VII Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa, 
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Elwira Krawiec

12 lutego 2017r., VI Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Błogosławieni słuchający Pana

Błogosławieni, których droga nieskalana, * 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia * 
i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni słuchający Pana

Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Błogosławieni słuchający Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Julia Plachetka

5 lutego 2017r., V Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.​

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Kocot

2 lutego 2017r., Święto Ofiarowania Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
18:00 Natalia Potempa

29 stycznia 2017r., IV Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Kocot
11:00 Weronika Ziaja

22 stycznia 2017r., III Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan

15 stycznia 2017r., II Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Hanna Szyguła

8 stycznia 2017r., Niedziela Chrztu Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Weronika Ziaja

6 stycznia 2017r., Objawienie Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Paulina Bonk

1 stycznia 2017r., Nowy Rok

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Kocot
15:30 Natalia Potempa

 

31 grudnia 2016r., św. Sylwestra

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
16:30 Hanna Szyguła

30 grudnia 2016r., Święto Świętej Rodziny

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
18:00 Hanna Szyguła

28 grudnia 2016r., Święto Młodzianków Męczenników

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, 
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz

26 grudnia 2016r., II dzień świąt, św. Szczepana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Agnieszka Stefan
11:00 Julia Plachetka

25 grudnia 2016r., Uroczystość Bożego Narodzenia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Msza w dzień

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk


Msza w nocy

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
0:00 Julia Kocot

24 grudnia 2016r., Msza św. Pasterska dla dzieci

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
15:30 Elwira Krawiec

18 grudnia 2016r., IV Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem on go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
którego dusza nie lgnęła do marności.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Paulina Bonk

11 grudnia 2016r., III Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Hanna Szyguła

4 grudnia 2016r., II Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot

27 listopada 2016r., I Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
A pomyślność w twoich pałacach.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ze względu na moich braci i przyjaciół
Będę wołał: «Pokój z tobą!»
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
Modlę się o dobro dla ciebie.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
I daj nam swoje zbawienie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan

20 listopada 2016r., Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

PSALM RESPONSORYJNY

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Paulina Bonk

13 listopada 2016r., XXXIII Niedziela Zwykła, Rocznica Poświęcenia naszego kościoła

PSALM RESPONSORYJNY

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu,
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Weronika Ziaja
11:00 Julia Plachetka

6 listopada 2016r., XXXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Julia Kocot