Psalmy

warning: Creating default object from empty value in /home/kielcza/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

25 marca 2018r., Niedziela Palmowa

PSALM RESPONSORYJNY

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje».

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.​

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Emilia Nowak

18 marca 2018r., V Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Wiktoria Strzelczyk

11 marca 2018r., IV Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Nad rzekami Babilonu
siedzieliśmy płacząc na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.​

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

4 marca 2018r., III Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.​

Chwała Tobie, Słowo Boże
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Weronika Ziaja

25 lutego 2018r., II Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

W krainie życia będę widział Boga

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku».
Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego wyznawców.

W krainie życia będę widział Boga

O Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

W krainie życia będę widział Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».​

Chwała Tobie, Królu wieków.
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Julia Kocot

18 lutego 2018r., I Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.​

Chwała Tobie, Słowo Boże.
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Emilia Nowak

14 lutego 2018r., Środa Popielcowa

PSALM RESPONSORYJNY

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.​

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.​

Chwała Tobie, Słowo Boże.
--------------------------------
18:00 Paulina Bonk

11 lutego 2018r., VI Niedziela zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Tyś jest ucieczką i moją radością

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Tyś jest ucieczką i moją radością

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.  
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

Tyś jest ucieczką i moją radością

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Wiktoria Strzelczyk

4 lutego 2018r., V Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.​

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej imię nadaje.

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i dźwigał nasze choroby.​

Alleluja, alleluja, alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Hanna Szyguła

2 lutego 2018r., Święto Ofiarowania Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
18:00 Weronika Ziaja

28 stycznia 2018r., IV Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Julia Kocot

21 stycznia 2018r., III Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Emilia Nowak

14 stycznia 2018r., II Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.
Łaska i prawda przyszły przez Niego.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Laura Chmielorz

7 stycznia 2018r., Niedziela Chrztu Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego:
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Julia Plachetka

6 stycznia 2018r., Objawienie Pańskie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Weronika Ziaja
​17:00 Hanna Szyguła

1 stycznia 2018r., Nowy Rok

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Emilia Nowak
15:30 Julia Kocot

 

31 grudnia 2017r., Niedziela Świętej Rodziny

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Wiktoria Strzelczyk

28 grudnia 2017r., Święto Młodzianków Męczenników

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, 
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz

26 grudnia 2017r., II dzień świąt, św. Szczepana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Hanna Szyguła

25 grudnia 2017r., Uroczystość Bożego Narodzenia

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Msza w dzień

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Emilia Nowak


Msza w nocy

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
0:00 Marietta Krawiec

24 grudnia 2017r., Msza św. Pasterska dla dzieci

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
15:30 Elwira Krawiec

24 grudnia 2017r., IV Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Na wieki będę sławił łaski Pana

Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia.

Na wieki będę sławił łaski Pana

On będzie wołał do Mnie: Ty jesteś moim ojcem,
moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. 
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe z nim będzie moje przymierze.

Na wieki będę sławił łaski Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot

17 grudnia 2017r., III Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański nade mną, 
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Paulina Bonk

10 grudnia 2017r., II Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Łaska i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Pan sam szczęściem obdarzy,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim,
a śladami Jego kroków zbawienie.

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Emilia Nowak
11:00 Julia Plachetka

3 grudnia 2017r., I Niedziela Adwentu

PSALM RESPONSORYJNY

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Weronika Ziaja

26 listopada 2017r., Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

PSALM RESPONSORYJNY

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. 
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Elwira Krawiec
11:00 Julia Kocot

19 listopada 2017r., XXXIII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Paulina Bonk
11:00 Hanna Szyguła

12 listopada 2017r., XXXII Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czuwajcie i bądźcie gotowi, 
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Agnieszka Stefan

5 listopada 2017r., XXXI Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Panie, moje serce się nie pyszni
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie
ani o to, co przerasta me siły.

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę.
Jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki.

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Julia Plachetka
11:00 Emilia Nowak

29 października 2017r., XXX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Miłuję Cię, Panie,
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo,
mój Wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Boże, Skało moja, na którą się chronię,
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Marietta Krawiec
11:00 Agnieszka Stefan