Ogłoszenia parafialne

29.02– 6.03. 2016 AD

Poniedziałek, 29 luty
17.00 - Msza  św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie z okazji urodzin Salomei, Ani, Pawła i Lucyny Graczyk.
Wtorek, 1 marca
17.00 - Msza  św. za Katarzynę, Franciszka Kaliciak, Marię i Janinę Jacheć.
Środa, 2 marca
7.00 - Msza św. za ++ rodz. Łucję i Piotra Ibrom, dziadków Marię i Serafina Paterok, Jadwigę i Konstantego Ibrom, ciocie, wujków, kuzynki Urszulę i Elżbietę, kuzyna Herberta, pokr. oraz o zdrowie i błogosławieństwo.
- Odwiedziny Chorych na ul.: Ks. Wajdy, Torowej,  Powstańców, Zielonej, Miarki, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Zamościu i Borowianach.
Czwartek, 3 marca, I miesiąca
16.30 - Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.
17.00 - Msza św. szkolna  - za ++ m. i o. Gerarda Bok w 15. rocz. śmierci, , jego rodziców, b. Engelberta, Rozalię i Franciszka Kampczyk, ich rodz.. Renatę i Piotra Jersz, Piotra Meinert. Antoniego, m. Eufemię, ich córki, pokr. Bok, Kampczyk, Hyla, Wind Płaczek i Meinert.
Piątek, 4 marca, I miesiąca, św. Kazimierza
7.00 - Msza  św.  ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w int. Róż Różańcowych.
- Odwiedziny Chorych na ul: Dobrego Pasterza, Opolskiej, Stare i Nowe Osiedle, Kopernika, Chrobrego, Konopnickiej,  Dworcowa, Polna, Topolowa i Nowowiejska.
17.30 - Droga Krzyżowa.
18.00 - Msza św. dla młodzieży - za + Bronisława Kret w 4 rocz. śmierci.
- w 30 dni po śmierci Józefa Kluba.
Sobota, 5 marca, I miesiąca
7.00 - Masza św. za + Jadwigę Merkel od sąsiadów z ul. Dobrego Pasterza.
17.00 - Msza św. o błogosławieństwo dla rocznego dziecka Leny Stachów oraz jej rodziny.
IV Niedziela Wielkiego Postu, 6 marca 2016 r.
7.30 - Msza  św. za ++ Elżbietę i Franciszka Guzy, pokr.
9.00 - Msza św. w rocz. śmierci za ++ m. Wiktorię Szostok, o. Ignacego, pokr.
11.00 -  Msza św. przez wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny w intencjach kobiet i dziewcząt naszej parafii z okazji Dnia Kobiet.
14.10 - Zmiana tajemnic różańcowych.
14.30- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Rekolekcje tegoroczne odbędą się od soboty 12 marca do wtorku 15 marca.
 2. W obchody Jubileuszu Miłosierdzia na całym świecie wpisuje się inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która rozpocznie się w piątek 4-go, a zakończy w sobotę 5-go marca. Ojciec Święty zachęca, aby w ramach tej inicjatywy umożliwić wiernym udział w sakramencie pokuty i pojednania oraz adorację Najświętszego Sakramentu.
 3. Ministranci spotkają się w sobotę o godz. 9.00.
 4. "Gość Niedzielny" - 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni : Małek Małgorzata i Paulina, Bok Danuta i Manuela, Student Bernadeta, Jonienc Natalia, Joanna i Angelika.

22.02– 28.02. 2016 AD

Poniedziałek, 22 lutego, święto Katedry Św. Piotra
7.00- Msza  św. za + Janusza Pawliszyna w 30 dni po śmierci.
Wtorek, 23 lutego
17.00 - Msza  św. za + Danutę Serzysko, pokr.
Środa , 24 lutego
7.00 - Msza  św. z podziękowaniem za dary odebrane od Pana Boga, z prośbą o dobre wykorzystywanie natchnień Ducha Świętego z okazji urodzin oraz za ++ Rodziców.
Czwartek, 25 luty
16.30 - Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.
17.00 - Msza św. szkolna - za ++ Pawła Maroń, pokr, Sladek i Maroń.
Piątek, 26 luty
17.00 - Msza  św. z udziałem młodzieży - za + Marka Krawca w 2 rocz. śmierci.
- Droga Krzyżowa prowadzona przez lektorów.
Sobota, 27 luty
14.00-  Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 90 urodzin Jerzego Haberla.
17.00 - Msza św. za + Janusza Pawliszyna od sąsiadów.
III Niedziela Wielkiego Postu, 28 luty 2016 r.
7.30 - Msza św.  za ++ ż. Eugenię Pasieka, jej rodziców, Krystynę i Huberta Kocot, rodz. Annę i Franciszka Pasieka, pokr. Paul, Bombka, Kluba, Janus, Kubica, Bartoszek, Frewer i Drost.
9.00 -  Msza św. za ++ rodz. Nikodema i Marię Świerzy, Wiktora Glowania.
11.00 - Msza św. za ++ rodziców z obu stron, b. Józefa, s. Hildegardę, Jana, dziadków, teściów., pokr.
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Rodziny, które zadeklarowały chęć przyjęcia lub chciałyby przyjąć  młodzież na Światowe Dni Młodzieży w dniach od 20  do 25 lipca, proszę o kontakt ze mną dzisiaj po Mszach św. lub Gorzkich Żalach. Rodziny takie ofiarują jedynie nocleg i śniadanie 2 osobom, które przyjmą do swego domu. Pozostałe posiłki oraz zagospodarowanie czasu zapewni parafia.
 2. Rekolekcje tegoroczne odbędą się od soboty 12 marca do wtorku 15 marca.
 3. Dzisiaj  przed kościołami zbierane są ofiary na rzecz Misyjnego Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.
 4. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni : Macioszek Maria, Loch Grażyna, Aleksandra i Marta, Kulig Gizela, Kubilas Sylwia i Aleksandra.

15.02– 21.02. 2016 AD

Poniedziałek, 15 lutego
7.00  - Msza św. z przebłaganiem za grzechy nasze i całego świata.
11.00 – Msza św. pogrzebowa + Pawła Student.
Wtorek, 16 lutego
17.00 - Msza św.za ++ m. i o. Klausa Maśnica, rodz. Elfrydę i Ernesta Świtała, Jana i Jadwigę Bartoszek, Elżbietę Pasieka, pokr.
Środa, 17 lutego
7.00 - Msza św. z dziękczynieniem za łaskę odkupienia, za dar wiary – za ++ ojców Karola i Eryka, pokrewieństwo z obu stron.
Czwartek, 18 lutego
16.30 - Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.
17.00 - Msza św. szkolna za ++ rodz. Krystynę i Huberta Kocot.
Piątek,  19 lutego
17.00 -  Msza św.  z udziałem młodzieży za + Mariolę Bartoszek od rocznika 1996.
- Droga Krzyżowa prowadzona przez marianki.
Sobota, 20 lutego
17.00 - Msza św. za ++ rodz. Anastazję i Stanisława Szołtysik, o. Pawła Pasieka, s. Magdalenę, Elżbietę Pasieka, Jerzego Danysz, Annę i Pawła Czaja, pokr.
 ich rodziców, rodzeństwo, pokr.
- 30 dni po śmierci Marioli Bartoszek.
II Niedziela Wielkiego Postu, 21 lutego  2016 r.
7.30 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ ciocię Joannę, jej rodziców, rodzeństwo, pokr.
9.00 -  Msza św. za ++ Rozalię Skolik w rocz. śmierci, rodz. Marię i Antoniego Skolik, b. Franciszka, rodz. Marię i Józefa Świtała, b. ks. Pawła, szw. Antoniego Weber, pokr.
11.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji   Złotego Jubileuszu Małżeńskiego Waltraudy i Jana Zemela.
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po nabożeństwie spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 2. Ministrantów i kandydatów zapraszam na spotkanie w sobotę o godz. 9.00.
 3. Wspólnota Parafialna „Caritas” spotka się w czwartek po Mszy św.
 4. W przyszłą niedzielę przed kościołami zbierane będą ofiary na rzecz Misyjnego Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.
 5. „Gość Niedzielny” – 5 zł., „Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 6. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni : Kroczek Klaudia, Smieszkoł Anna, Krawiec Halina, Górzańska Gabriela, Krawiec Karolina, Czaja Irena i Nicola.

8.02– 14.02. 2016 AD

Poniedziałek, 8 lutego
7.00 - Msza św. z uwielbieniem obecności Pana Jezusa w Eucharystii.
-Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 8.00 do 17.00  
Wtorek, 9 lutego
17.00 - Msza św. za + Dorotę Szymoś od sąsiadów.
-Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 8.00 do 17.00  
OKRES WIELKIEGO POSTU
Środa Popielcowa, 10 lutego
(Posypanie głów popiołem)
7.00 - Msza św. o bogate owoce wielkopostnej pokuty w naszej parafii.
 9.00 - Msza św. za + Krystynę Sadową od sąsiadów.
17.00 - Msza św. za + Franciszka Goj w 30 dni po śmierci.
Czwartek, 11 lutego, Najśw. Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorych
11.00 - Msza św. przez wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny w int. Chorych.
- Błogosławieństwo lourdzkie.
16.30 - Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.
17.00 - Msza św. za ++ rodz. Martę i Teodora Piekacz, o. Władysława Mańka, dziadków z obu stron.
Piątek, 12 lutego
17.30 - Droga Krzyżowa.
18.00 - Msza  św. dla młodzieży o uświęcenie rodzin, o uzdrowienie relacji małżeńskich i rodzinnych.
- Modlitwa ze św. Walentym – Schola „Gaudium” poprowadzi modlitwę o dobre rozeznanie powołania życiowego i nieprzypadkowy wybór męża i żony.
Sobota, 13 lutego
17.00 - Msza św. za ++ m. Jerzego Danysz, jego rodz. Tomasza i Gertrudę, Marię Danysz, Franciszka i Katarzynę Koper, Walentego Kciuk, Pawła Pasieka, Franciszka Pasieka, Heinza, Jana i Agnieszką Jarzyna.
I Niedziela Wielkiego Postu, 14 lutego  2016 r.
(Kolekta na planowane inwestycje parafialne)
7.30 - Msza  św. za + Mariolę Bartoszek od sąsiadów z ul. Dobrego Pasterza.
9.00 - Msza św. za ++ rodz. Szymona, Katarzynę i Annę Bartoszek, m. Henryka.
11.00 -  Msza św. za ++ m. Otylię Czaja w 20 rocz. śmierci, poległego o. Pawła, s. Hildegardę, Piotra i Matyldę Haberla, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynki i kuzynów z pokr. Czaja i Serafin.
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
- Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 15.00 początek Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa. Jutro i we wtorek adorować będziemy Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie od 8.00 do 17.00. W czasie rozmowy ze Zbawicielem  niech pojawią się postanowienia wielkopostne, które w środę popielcową złożymy na ołtarzu.
 2. Posypanie głowy popiołem będzie znakiem mojego otwarcia w nawróceniu na Boga. Duchowej przemianie pomagać będą: postanowienia wielkopostne, uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych.
 3. W środę  popielcową obowiązuje post ścisły – jakościowy i ilościowy.
 4. Marianki spotkają się w sobotę o godz. 10.00, schola „Gaudium” o 11.00.
 5. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 6. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni : Trojok Katarzyna, Maroń Magdalena, Kierysz Halina, Giebel Jolanta, Pietrucha Ewa, Feluks Jolanta, Chmielorz Teresa.
 7. ADORACJAPANA JEZUSA W NAJŚW. SAKRAMENCIE
  - 8.00 - Stare i Nowe Osiedle, Wiosenna i Słoneczna
  - 9.00 - ul. Ks. Wajdy i Torowa
  - 10.00- ul. Topolowa i Nowowiejska
  - 11.00 - ul. Dobrego Pasterza, Polna i Chrobrego;
  - 12.00 - ul. Leśna, Miarki, Sosnowa, Szkolna i Zielona;
  - 13.00 - Borowiany, ul. Powstańców, Opolska;
  - 14.00 - ul. Zamoście, Mostowa, Krótka, Dworcowa, Kopernika i Konopnickiej;
  - 15.00 - dzieci przedszkolne i ze  szkoły podstawowej ;
  -  16.00 - gimnazjaliści i młodzież.
  (Okazja do Spowiedzi: dla dzieci z szkoły podstawowej w poniedziałek od 15.30; dla gimnazjalistów i młodzieży we wtorek od 16.30.)

   

1.02. – 7.02.2016 A.D.

Poniedziałek, 1 lutego
7.00 - Msza św. za ++ rodz. Klarę i Nikodema Bartoszek, wn. Dawida, ciocię Marię Buk.
Wtorek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego
(Kolekta na Klasztory Klauzurowe)
7.00 - Msza św. za ++ rodz. Annę i Jana Kulik, s. Rufina, c. Katarzynę z m. Józefem, synową Urszulę.
9.00 - Msza św. w int. Parafii.
17.00 - Msza św.  za ++ m. Marię Giera w rocz. śmierci, o. Jana Giera, Gertrudę i Józefa Adamczyk, b. Gerarda, babcie, dziadków, Ryszarda Serafin, ciocie, wujków, pokr. Giera i Płaczek i Adamczyk.
Środa,  3 lutego, św. Błażeja
(Błogosławieństwo ku czci św. Bażeja)
7.00 - Msza  św. za + ojca z okazji urodzin
- Odwiedziny Chorych na ul: Dobrego Pasterza, Opolskiej, Stare i Nowe Osiedle, Kopernika, Chrobrego, Konopnickiej, Polna, Topolowa i Nowowiejska.
Czwartek, 4 lutego, I miesiąca
16.00 - Godzina Święta.
17.00 - Msza  św. szkolna za ++ Annę Sopot, m. Aleksandra,  Franciszka Pasieka, rodziców, braci, siostry,, Jerzego Danysz, Emilię i Franciszka Ibrom,  pokr. Pasieka i Danysz. 
Piątek, 5 lutego św. Agaty, I miesiąca
(Błogosławienie wody i chleba)
7.00 - Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w int. Róż Różańcowych.
- Odwiedziny Chorych na ul.: Ks. Wajdy, Powstańców, Zielonej, Miarki, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Zamościu i Borowianach.
17.00 - Msza św. z udziałem młodzieży za + Antoniego Skandy w 2 rocz. śmierci.
- w 30 dni po śmierci Krystyny Sadowej.
Sobota, 6 lutego, św. Pawła Miki i Towarzyszy, I miesiąca
15.30 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łski, z prośbą o dalsze z okazji   40 urodzin Damiana Wyrwich..
17.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łski, z prośbą o dalsze z okazji   18 urodzin Justyny Kozub i Weroniki Pietron.
V Niedziela Zwykła, 7 lutego 2016 r.
(Kolekta na Seminarium i Kurię Biskupią )
7.30 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ Jana Boronowskiego z okazji urodzin, jego brata Romana, rodz. Julię i Stefana Boronowskich, Paulinę i Wilhelma Szymoś, pokr.
9.00 -  Msza św. za +  Franciszka Goj od sąsiadów.
11.00 - Msza św. za ++ Marię i Franciszka Kampczyk, rodz. Antoniego i Eufemię, Antoniego i Wernera Wind, pokr.
14.40 – Wymiana tajemnic różańcowych.
15.00- Rozpoczęcie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 15.00  nabożeństwo kolędowe pożegnania stajenki, z udziałem Scholi Młodzieżowej „Gaudium”.
 2. W czwartek wspólnota lektorów poprowadzi modlitwę w czasie Godziny Świętej, a po Eucharystii spotka się w kościele.
 3. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 4. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Wyrwich Małgorzata, Weber Gabriela, Plachetka Anna, Strach Gabriela i Justyna, Pallach Danuta, Trojok Małgorzata.

25.01 – 31.01.2016 A.D.

Poniedziałek, 25 stycznia, Nawrócenie św. Pawła Apostoła
7.00 - Msza  św. za ++ Zygmunta Merkel i Herberta Ibrom od sąsiadów.
Wtorek, 26 styczniaśw. Tymoteusza i Tytusa
17.00 - Msza  św. za ++ m. Franciszka Skolik w rocz. śmierci, rodz. Marię i Antoniego, rodz. Józefa, Alfonsa i Emę Soporowskich, pokr.
Środa, 27 stycznia, bł. Jerzego Matulewicza
7.00 - Msza  św.  za + Franciszka Goj od Róż Różańcowych.
Czwartek, 28 stycznia, św. Tomasza z Akwinu
17.00 - Msza św. szkolna  za ++ m. Agnieszkę, b. Jana, szwagrów, siostrzenicę, wujków, ciocie, teściów oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.
Piatek, 29 stycznia
17.00 - Msza  św. z udziałem młodzieży za ++ m. Annę Płaczek w rocz. śmierci, o. Ryszarda, rodz. Łucję i Roberta Kieryś, pokr.
Sobota, 30 stycznia
13.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 80 urodzin Józefa Jendrzejek..
17.00 - Msza św. za ++ m. Weronikę Boronowską, Rudolfa Pampuch.
IV Niedziela Zwykła, 31 stycznia 2016 r.
(Kolekta na budowę kościoła pw. Św. Karola Boromeusza w Opolu)
7.30 - Msza św. w int. Parafii.
9.00 -  Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Franciszkę i Józefa Stolka, s. Edytę Bartoszek, Luizę Bryś, Krystiana Kciuk.
11.00 - Msza św. za ++ rodz. Rozalię i Franciszka Kampczyk, Karolinę i Franciszka Hyla, pokr. Hyla, Kampczyk, Płaczek, Wind i Bok.
15.00- Nabożeństwo kolędowe pożegnania stajenki, z udziałem Scholi Młodzieżowej „Gaudium”.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 15.00  nieszpory kolędowe.
 2. W czwartek po Mszy św. wspólnota misyjna "Paulus"zaprasza na modlitwę w int. misji.  Po nabożeństwie spotkanie na probostwie.
 3. Ministranci spotkają się w piątek po Mszy św.; marianki zaproszone są na spotkanie w sobotę o godz. 10.00.
 4.  „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Ziaja Weronika, Sporyszkiewicz Anna, Brykowska Sonia, Opara Brygida, Papaj Lidia, Rhunke Jolanta, Obrusznik Marta.

18.01 – 24.01.2016 A.D.

Poniedziałek, 18 stycznia
7.00 - Msza  św. za + Zygmunta Merkel w 30 dni po śmierci.
Wtorek, 19 stycznia, , św. Józef Pelczar
17.00 - Msza  św. o uświęcenie rodzin.
Środa, 20 stycznia
7.00 - Msza  św. za ++ rodz. Wilhelma, Barabarę i Marię Szaton, s. Grzegorza, b. Franciszka, rodz. Jana i Marię Zientek, Irenę Służałek, Herberta Kusz, Zofię i Norberta Świerzy, dziadków, oraz o błogosławieństwo w rodzinie.
Czwartek, 21 stycznia, św. Agnieszki, Dzień Babci
17.00 - Msza  św. za ++ m. Paulinę Loch, jej rodz. Wiktorię i Jana, 4 braci, szw. Edeltraudę, szw. Władysława, Marię i Franciszka Giera, dziadków, ciocie, wujków, pokr. Giera, Panek i Loch.
Piątek,  22 stycznia, Dzień Dziadka
17.00 - Msza  św. z udziałem młodzieży -
za ++ m. Annę Czaja w rocz. śmierci, o. Antoniego, teśc. Anielę i Jakuba Zając.
Sobota, 23 stycznia
17.00 - Msza św.  za ++ m. i o. Ewalda Bekierz, rodz. Jadwigę i Herberta Wienchol.
III Niedziela Zwykła,  24 stycznia  2016 r.
7.30 - Msza św. za + Adelajdę Giera w rocz. śmierci.
9.00 -  Msza św. za ++ m. i o. Jana Grzywocz, pokr.
11.00 - Msza św. za ++ m. Marię Skolik w rocz. śmierci, o. Antoniego, b. Franciszka, rodz. Marię i Józefa Świtała, b. ks. Pawła, szw. Antoniego Weber, pokr.
15.00 - Nieszpory kolędowe.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 15.00  nieszpory kolędowe. Po nieszporach spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 2. W poniedziałek  rozpoczyna  się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Włączmy się w nurt modlitw prywatnie i wspólnotowo.
 3. Zapraszam we wtorek po Mszy św. o uświęcenie rodzin radę duszpasterską. Spotkanie odbędzie się na probostwie.
 4. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Student Eufemia, Siedzińska Jadwiga, Joneczko Iwona, Małecka Aleksandra, Stefan Irena, Pyka Renata.

28.12. 2015 – 3.01.2016 A.D.

Poniedziałek, 28 grudnia, Święto Młodzianków Męczenników
9.00 - Msza św. Msza św. ku czci Młodzianków Męczenników w int. dzieci.
- Błogosławienie dzieci.
Wtorek, 29 grudnia
7.00 - Msza św. za + Jerzego Szanguleit w 30 dni po śmierci.
15.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 80 urodzin Heleny Suss.
Środa, 30 grudnia
15.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 85 urodzin Jerzego Wieszołek.
Czwartek, św. Sylwestra, zakończenie R.P.2015r.
16.30 - Msza św. dziękczynno -  przebłagalna od parafian, za łaski otrzymane w Roku Pańskim 2015.
- Nabożeństwo przed wystawionym Panem Jezusem w Najśw. Sakramencie, z dziękczynnym Te Deum.
Piątek, 1 stycznia, Nowy Rok 2016, Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
9.00 -  Msza św. za ++ parafian w Roku Pańskim 2015.
11.00 - Msza św. przez wst. św. Floriana w intencji pracujących, emerytowanych i zmarłych pracowników huty i spółek z Zawadzkiego oraz ich rodzin.
15.00 - Nabożeństwo w int. o pokój na świecie.
15.30 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 85 urodzin Julii Bujara.
Sobota, 2 stycznia, I miesiąca, św. Bazylego Wk. i Grzegorza z Nazjanzu
17.00 - Msza św. za + m. Edeltraudę Loch w rocznicę śmierci.
II Niedziela po Bożym Narodzeniu,  3 stycznia 2016 r.
7.30 - Msza św. za ++ ż. Janinę Kulik, rodz. Hieronima i Klarę Kulik, teśc. Antoniego i Julię Kaliciak.
9.00 - Msza św. za ++ rodz. Helenę i Franciszka Musioł, rodz. Helenę i  Alfonsa Wons, Marka Musioł, ciocię Marię Kluba, Annę Szymoś, pokr.
11.00- Msza św. koncelebrowana
- przez wst. św. Floriana w intencji pracujących, emerytowanych i zmarłych pracowników ze Strzybnicy oraz ich rodzin.
-kolędowa w int. Parafii.
15.00 - Nieszpory kolędowe.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 15.00  odprawione będą nieszpory kolędowe.
 2.  W sobotę o godz. 10.00 spotkają się marianki.
 3. Chrześcijanie przeżywają swój czas w imię Boga i w Jego obecności. Dlatego modlitwą rozpoczynamy i kończymy dzień. Również tydzień inicjowany jest i kończony spotkaniem z Chrystusem we Mszy św.. Nie może być inaczej na przełomie roku kalendarzowego. Dlatego zapraszam na nabożeństwa 31 grudnia i 1 stycznia.
 4. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Szczotka Irena, Szyguła Grażyna, Plaszczyk Teresa, Kraka Maria, Spałek Małgorzata, Kroczek Ilona.

Odwiedziny kolędowe 2015/2016

PLAN KOLĘDY

27 grudnia, niedziela, godz. 14.30 -
1. i 2.  Borowiany (od p. Kokoszka i p. Zuber)
28 grudnia, poniedziałek,  godz. 10.00
1. ul. Powstańców od p. Sobel i p. Świerzy.
2.  ul. Powstańców od p.  Tomala i p. Kopyto.
29 grudnia, wtorek, godz. 10.00
1. ul. Leśna od p. Gałach i p. Burek.
2. ul. K. Miarki od p. Kudlek/Serafin,  ul. Sosnowa, ul. Szkolna,  p. Ludwik i Kosytorz oraz ul. Leśna i Zielona od p. Strzelczyk i p. Krajcer
30 grudnia, środa, godz. 10.00
1. ul. Dobrego Pasterza od. p. Bednarek . Ok. 14.00 ul. Opolska od p. Kierysz do p. Chmielorz i Zamoście od. p. Sladek i Maroń
2. ul. Mostowa od. p. Wons  i ul.  Dobrego Pasterza od p. Długosz/Gurowiec. Ok. 14.00 -  ul. Krótka od. p. Majzel i Zamoście od. p. Jaskóła
2 stycznia 2016 r., sobota, godz.10.00 -
1.  ul. Nowowiejska od. p. Ciupka, ul.  Topolowa od p. Chmielorz i ul. Ks. Wajdy od budynku poczty.
2.  p. Małek/Walczyk i ul. Topolowa od p. Wenerskich i ul. ks. Wajdy od p. Sporyszkiewicz.
3 stycznia, niedziela,  godz. 14.00 -
1. ul. Stare Osiedle od p. Kornaga.
2. p. Czaja, p. Marciniszyn, leśniczówka, ul. Nowe Osiedle oraz p. Tarczewscy i Kaliciak. 
4  stycznia, poniedziałek, godz. 14.00
1.  ul. Opolska od  p. Małek do agronomówki i ul.Słoneczna od p. Orlik /Kazieczko, oraz p. Pawliszyn, Piotrowscy i Kazieczko/Skrzyniarz
2.  ul. Kopernika od. p. Panchyrz i Jaksik.
5 stycznia, wtorek, godz. 14.00 -
1. ul. Opolska od p. Lempa do Żędowic i ul. Polna od. p. Mazur.
2. ul. Torowa od p. Maroń do p. Opara/Lempa  i ul. Polna od. p. Zyzik.
6 stycznia, środa, godz. 12.00 - Probostwo.
Godz. 15.00 -
1. ul. Wiosenna od p. Plewnia do p. Bujarai ul. Chrobrego od p. Danisz.
2. ul. Wiosenna od torów p. Otremba i ul. Chrobrego od p. Wajda .
7 stycznia, czwartek, godz. 14.00
1. ul. Dworcowa od p. Kulczyckiej.
2. ul. Konopnickiej od p. Sankowskich/ Czuban.
Kolęda na zamówienie, dla rodzin, które nie mogły w niej uczestniczyć w swoim czasie.
 
 
    Msze św. kolędowe odprawione będą w niedziele 3 i 10 stycznia

21.12– 27.12. 2015 AD

Poniedziałek, 21 grudnia
6.45 - Msza św. rorate za + Józefa i Magdalenę Cembolista.
Wtorek, 22 grudnia
17.00 - Msza św. rorate za ++ syna i męża Waldemara i Engelberta Ciupka w rocz. śmierci.
Środa, 23 grudnia,
8.30 - Odwiedziny Chorych.
17.00 - Nabożeństwo adwentowego oczekiwania, z okazją do spowiedzi dla młodzieży.
18.00 - Msza św. rorate za + Jerzego Szangulait od sąsiadów z ul. Topolowej i Nowowiejskiej.
Czwartek, 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
15.30 - Msza św. Pasterska dla dzieci.
Piątek,  25 grudnia 2015r., Uroczystość Bożego Narodzenia
(Kolekta na Fundusz Obrony Życia i Dom Samotnej Matki)
0.00- Msza św. Pasterska w int. Parafian i Gości.
9.00 - Msza św. za ++ o. Franciszka Janoszka, m. Marię,
b. Józefa, Franciszka i Gertrudę Mania.
11.00 - Msza św. za ++ m. i o. Jerzego Feluks z okazji urodzin,
do Dzieciątka Jezus o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Feluks oraz rodzinach dzieci.
15.00 - Nabożeństwo ku czci Bożego Narodzenia.
Sobota, II dzień świąt, św. Szczepana,  26 grudnia 2015 r.
7.30 - Msza św. ( w j. niemieckim) - za + Walentego Kciuk w rocznicę śmierci.
9.00 -  Msza św. za ++ braci Grzegorza i Bogdana Jelonek.
11.00 - Msza św. koncelebrowana -  w intencji pracujących, emerytowanych i zmarłych pracowników zakładów w Krupskim Młynie oraz w int. ich rodzin.
- z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 18 urodzin Michała Swierzy.
-Poświęcenie owsa.
Niedziela, 27 grudnia 2015 r., Święto Świętej Rodziny
7.30 - Msza św. za + Pawła Giera w rocznicę śmierci.
9.00 - Msza św. za ++ Józefa i Genowefę Dąbrowskich, Bertę i Alojzego Stanek, Elżbietę i Konrada Wieja pokr. Dąbrowski, Wieja, Hajm, Kaliciak oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 60. rocznicy Małżeństwa Agnieszki i Eryka Kraka, 80 urodzin Agnieszki Kraka.
15.00 - Nieszpory kolędowe.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 15.00  odprawione będą nieszpory adwentowe.
 2. Okazja do Spowiedzi:  Pół godziny przed każdą Mszą św.; Niedziela (20 grudnia), godz. 14.00 -15.00; Poniedziałek (21 grudnia), godz.16.00 - 17.00; Wtorek (22 grudnia), godz.16.00 - 17.00: Środa (23 grudnia) – godz.16.00 – 18.00, Czwartek (24 grudnia), godz. 7.00 – 8.00.
 3. W zakrystii można nabyć opłatki.
 4. W „Drodze do nieba” na stronie 79, jak również w dodatku do  „Gościa Niedzielnego”  znajduje się wzór przeżywania wieczoru wigilijnego w rodzinie. Zachęcam do skorzystania z niego.
 5. Zapraszamy na Nabożeństwo ku czci Bożego Narodzenia: - w pierwszy dzień świąt - 25 grudnia o godz. 15.00. Wykonawcy: nasza orkiestra oraz soliści.
 1. „Gość Niedzielny” – 7 zł, „Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 2. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Niedworok Weronika, Głowania Klaudia i Kornelia, Majzel Teresa, Katarzyna i Grażyna, Kulik Wioleta, Kuś Brygida.

14.12– 20.12. 2015 AD

Poniedziałek, 14 grudnia, św. Jana od Krzyża
6.45 - Msza św. rorate za ++ rodz. Franciszkę i Alojzego Michalik,.
Wtorek, 15 grudnia
6.45 - Msza św. rorate  za ++ Henryka Goj w rocz. śmierci.
Środa, 16 grudnia
6.45 - Msza św. rorate o uświęcenie rodzin.
Czwartek, 17 grudnia
17.00 - Msza św. rorate za + m. i o. Rudolfa Pampuch.
- w 30 dni po śmierci Augusty Majnusz.
Piątek, 18 grudnia
17.00 - Msza św. rorate z udziałem młodzieży za ++ m. Franciszka Razim, jego rodz. Katarzynę i Antoniego Solloch, 2 braci, szwagra, Urszulę Kwiecińską, pokr. Razim, Solloch i Pasieka.
Sobota, 19 grudnia
7.00 - Msza św. rorate  za + Irmgardę Garbas w rocz. urodzin.
17.00 - Msza św. za ++ rodz. Marię i Stefana Ziaja, Józefa Adamczyk, s. Gerarda, Marię i Wilhelma Adamczyk.
- w 30 dni po śmierci Gertrudy Kałuża.
- roczek Liliany Szymonowicz.
IV Niedziela Adwentu,  20 grudnia  2015r.
7.30 - Msza św. w int. Parafii.
9.00 - Msza św. za + o. Ernesta Kołodziej, m. Paulinę..
11.00 - Msza św. za + Henryka Hatlapa w 1 rocz. śmierci.
15.00 - Nieszpory adwentowe.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 14.30 odprawimy nieszpory adwentowe w czasie których zaprzysiężona będzie nowa Rada Duszpasterska. Wymieniane będą również tajemnice różańcowe, a następnie na  spotkaniu  opłatkowym zbiorą się Róże Różańcowe.
 1. W zakrystii można nabyć opłatki. Jest jeszcze również do nabycia kilka świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 2.  „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 3. W sobotę spotkania opłatkowe: ministrantów o godz. 9.00, scholi „Gaudium” i Marianek o godz. 15.00.
 4. Okazja do Spowiedzi: Pół godziny przed każdą Mszą św.; czwartek, (17 grudnia), godz. 16.00 - dzieci klas IV-VI; piątek, (18 grudnia), godz. 16.00 - gimnazjaliści; sobota (19 grudnia), godz. 16.00 - 17.00; niedziela (20 grudnia), godz. 14.00 -15.00.
 5. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na zakup oleju opałowego dla kościoła. Proszę o przeliczenie jej przez ustępującą Radę Duszpasterską.
 6. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Dura Maria, Guzy Eryka i Lucyna, Sznajder Małgorzata, Sztancel Teresa, Grondes Teresa, Cieślik Cecylia.

7.12– 13.12. 2015 AD

Poniedziałek, 7 grudnia, św. Ambrożego
6.45 - Msza św. rorate  za + Augustę Majnusz od sąsiadów z ul. Zielonej i Leśnej.
13.00 – Msza św pogrzebowa + Jerzego Szanguleit.
Wtorek, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 - Msza św. w int. Parafii
9.00 - Msza św. za ++ Augustę Majnusz i Gertrudę Kałuża od Róż Różańcowych.
16.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
17.00 - Msza św. o świętość dziewcząt i kobiet naszej parafii z przyjęciem nowych marianek oraz odnowieniem przyrzeczeń oddania się Matce Bożej przez Wspólnotę Marianek.
Środa, 9 grudnia
6.45 - Msza św. rorate za + Gertrudę Kałuża od sąsiadów z ul. Leśnej.
Czwartek, 10 grudnia
17.00 - Msza św. rorate za ++ m. Henryka, jego rodziców, rodzeństwo, pokr.
Piątek, 11 grudnia
17.00 - Msza św. rorate z udziałem młodzieży za ++ Elżbietę Pawellek, rodziców. – Spotkanie ministrantów.
Sobota, 12 grudnia
7.00 - Msza św. rorate  za ++ Elżbietę Krawiec w rocz. śmierci, Karola Krawiec, pokr.
17.00 - Msza św. za ++ Ryszarda Serafin, rodziców.
III Niedziela Adwentu,  13 grudnia  2015r.
(Kolekta na zakup oleju opałowego do kościoła)
7.30 - Msza św. za + Jerzego Karpińskiego w rocz. śmierci, rodz. Agnieszkę, Martę i Piotra Karpińskich, b. Wilhelma i Gerarda, teśc. Martę, Wilhelma i Ludwika Guzy, Marię i Konstantego Giera, Alojzego Lebek, Henryka Garczorz, Różę, Małgorzatę i Hieronima Zwiór, pokr.
9.00 - Msza św. za ++ rodz. Pawła i Jadwigę Pietruszka, Pawła i Jadwigę Wieszołek.
11.00 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ teśc. Kleofasa i Paulinę Poloczek, syna, córkę, krewnych, pokr. Poloczek, Kurzacki i Kluba.
14.30 - Nieszpory adwentowe. - Wymiana tajemnic różańcowych i spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 14.30 odprawimy nieszpory adwentowe, po nieszporach o godz. 15.15 spotkanie opłatkowe grup parafialnych ( rada parafialna i remontowa, wspólnota „Caritas”, lektorzy, wspólnota „Paulus”), służby kościelnej i  zaproszonych gości.
 2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Seminarium i potrzeby Kurii. Do koszyczka w prezbiterium składamy ofiary dla Kościoła na wschodzie.
 3. W ubiegłą niedzielę wybieraliśmy Radę Duszpasterską. Oto jej skład: Helga Kotucha, Damian Wyrwich, Roman Plaszczyk, Jerzy Pyka, Gabriel Wyrwich, Andrzej Bujara, Mieczysław Orgacki i Krystyna Tarczewska. Statut wyborów Rad Duszpasterskich Diecezji Opolskiej daje proboszczowi prawo mianowania 1/3 składu rady. Z mianowania zostali powołani: Sylwia Olkuśnik, Adela Joszko, Jerzy Jaksik i Henryk Kocot. Szczegółowe wyniki wyborów wywieszone są w gablotce. Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w czasie w przyszłą niedzielę w czasie nieszporów adwentowych.
 4. Św. Mikołaj chce odwiedzać dzieci naszej parafii w ich domach. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  
 5. W zakrystii można nabyć opłatki.
 6. Dzisiaj: - rozprowadzane będą świece na stół wigilijny w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – cena: duże świece 12 zł; małe świece – 5 zł; - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojce postawi Kram Świąteczny - sprzedawane będą ciasteczka przez Szkolny zespół „Caritas”, które wypiekli rodzice naszych dzieci (dochód przeznaczony będzie na nagrody w konkursie na stajenkę).
 7. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 8. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: JagiełłoBogusława, Dunajczan Janina, Wyrzgol Beata, Bujara Edyta i Weronika, Meka Urszula.

30.11– 6.12. 2015 AD

Poniedziałek, 30 listopada, św. Andrzeja
6.45 - Msza św. rorate za ++ ojca w 30 rocz. śmierci, mamę.
11.00 - Msza św., którą odprawią księża ze Zgromadzenia Świętej Rodziny za ++ ks. Henryka Galgana i ks. Krystiana Kampę.
Wtorek, 1 grudnia
6.45 - Msza św. rorate  za + Edeltraudę Koptoń.
Środa, 2 grudnia,
6.45 - Msza św. rorate o zdrowie i błogosławieństwo Boże w int. matki Pelagii.
8.00 -  Odwiedziny Chorych na ul: Dobrego Pasterza, Opolskiej, Stare i Nowe Osiedle, Kopernika, Chrobrego, Konopnickiej,  Dworcowa, Polna, Topolowa i Nowowiejska.
Czwartek,  3 grudnia,I miesiąca, św. Franciszka Ksawerego
17.00 - Msza św. rorate za ++ Annę Bartoszek w rocz.  śmierci, jej rodziców, Katarzynę i Karola Bartoszek, Gertrudę i Wiktora Bartoszek, rodz. Katarzynę i Ottona Piechaczek, Marię  Franciszka Spałek, pokr.
Piątek, 4 grudnia, I miesiąca, św. Barbary
7.00 - Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w int. Róż Różańcowych.
- Odwiedziny Chorych na ul.: Ks. Wajdy, Powstańców, Zielonej, Miarki, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Zamościu i Borowianach.
18.00 - Msza św. rorate dla młodzieży -  za ++ Hildegardę i Waltera Sosgórnik.
Sobota, 5 grudnia, I miesiąca,
7.00 - Msza św. rorate za + o. Waltera.
17.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji  80-tych urodzin Łucji Kciuk oraz za + m. Teodora i rodziców.
II Niedziela Adwentu,  6 grudnia 2015 r. (Kolekta na Seminarium. Przed kościołami w Polsce zbierane będą ofiary dla Kościoła na wschodzie)
7.30 - Msza św. za + Manfreda Knopik w rocz. śmierci.
9.00 - Msza św. za ++ Marię i Alferda Bednarek, ich rodziców, rodzeństwo, pokr.
- Spotkanie dzieci z św. Mikołąjem.
11.00 - Msza św. za ++ o. Wiktora w rocz. śmierci, m. Rozalię, b. Antoniego, dziadków, pokr.
14.30 - Nieszpory adwentowe.
- Opłatek grup parafialnych ( rada parafialna i remontowa, wspólnota „Caritas”, lektorzy, wspólnota „Paulus”), służby kościelnej i  zaproszonych gości.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Adwent jest okresem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Nie zapominajmy o tradycyjnie robionych postanowieniach adwentowych. Niech dotyczą one zwłaszcza naszych wad głównych, może: lenistwa, gadulstwa, nieopanowanych nerwów, nadmiernego picia alkoholu... Zapraszajmy siebie również na roraty.
 2. Wybieramy Radę Duszpasterską. Dzisiaj oddajemy swój głos na wybranego kandydata, składając go do koszyczka w prezbiterium.
 3. Dzisiaj o godz. 15.00 odprawimy nieszpory adwentowe z błogosławieniem roratek, wieńców i lampionów.
 4. Św. Mikołaj chce odwiedzać dzieci naszej parafii w ich domach. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  
 5. Marianki zaproszone są na próbę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP w czwartek po roratach.
 6. Już dzisiaj można w zakrystii nabyć opłatki - jest to informacja dla tych , którzy opłatek wysyłają z życzeniami.
 7. W przyszłą niedzielę: - rozprowadzane będą świece na stół wigilijny w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – cena: duże świece 12 zł; małe świece – 5 zł; - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojce postawi Kram Świąteczny - sprzedawane będą ciasteczka przez Szkolny zespół „Caritas”, które wypiekli rodzice naszych dzieci (dochód przeznaczony będzie na nagrody w konkursie na stajenkę).
 8. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 9. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Wons Gizela i Justyna, Rozwadowska Aneta, Blumer Mirela, Świtała Helena, Lewandowska Kornelia.

16.11– 22.11. 2015 AD

Poniedziałek, 16 listopada, Święto Poświęcenia Katedry Opolskiej
7.00 - Msza  św. za + Elżbietę Pawellek, rodz. z obu stron.
Wtorek, 17 listopada, św. Elżbiety
18.00 - Msza  św. o uświęcenie rodzin z wspomnieniem zmarłych członków naszych rodzin ( proszę o przelanie na papier wspomnień o zmarłych członkach Waszych rodzin).
Środa, 18 listopada, bł. Karoliny Kózkówny
7.00 - Msza  św. za + bratanka Karola Wieszołek.
Czwartek, 19 listopada, bł. Salomei
17.00 - Msza  św. szkolna  za ++ Jadwigę i Pawła Pietruszka, Jadwigę i Pawła Wieszołek.
Piątek, 20 listopada, św. Rafała Kalinowskiego
17.00 - Msza  św. z udziałem młodzieży -  za ++ m. Gertrudę Kurek, o. Alfreda, s. Renatę, ciocie Marię i Katarzynę, dziadków, ciocie, wujków z pokr. Kurek, Sopot i Maroń.
Sobota, 21 listopada,Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
14.00 -  Msza  św. przez wst. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 50 urodzin Eufemii Student.
17.00 - Msza  św. za ++rodz. Julię i Stefana Boronowskich, Paulinę i Wilhelma Szymoś, m. Jana Boronowskiego, dziadków, ciocie, wujków z obu stron z pokr. Boronowski, Bok, Szymoś.
XXXIV Niedziela Zwykła, Uroczystość Chrystusa Króla, 22 listopada 2015 r.
7.30 - Msza św. za ++ m. Helenę Swoboda, o. Henryka, teśc. Stefana Rudek, pokr.
9.00 -  Msza św. za ++ m. i o. Maksymiliana Zientek w rocz. śmierci.
11.00 - Msza św. z udziałem orkiestry, z którą będziemy chcieli uczcić św. Cecylię,  ku czci Chrystusa Króla, przez wst. św. Katarzyny w int. pracujących, emerytowanych oraz zmarłych pracowników kolei oraz ich rodzin.
15.00 - Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla.
15.45 - ( w chacie) „Spotkanie z światem wielu kultur, nacji i religii - USA” z Michałem Stachów.
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nasza miłość do Pana Boga wypowiada się również troską o Jego Dom. Wszystkim, którzy z takim nastawieniem dbają o nasz kościół i jego obejście,  ofiarowując swój czas i zdolności, aby był on piękny i czysty, z serca dziękujemy – Bóg niech będzie wam nagrodą.
2. Dzisiaj o godz. 14.40 zmieniane będą tajemnice różańcowe, o godz. 15.00 odprawimy nieszpory kiermaszowe, a następnie spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.

3. Dzisiaj podajemy kandydatów do rady parafialnej – kartki z propozycjami składamy do koszyczka w prezbiterium.
4. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na zakup oleju opałowego. Obecnych na Mszy św.  radnych proszę o jej przeliczenie.
5. W czwartek po Mszy św. spotka się na probostwie rada parafialna, w piątek po Mszy św. zbierze się wspólnota misyjna „Paulus”.
6.  „Gość Niedzielny” - 5 zł.
7.  Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Szyguda Izabela, Mudrak Anna i Magdalena, Bartoszek Daria, Student Ewa, Kulik Janina

9.11– 15.11. 2015 AD

Poniedziałek, 9 listopada,  Święto Poświęcenia Bazyliki na Lateranie
7.00 -  za ++ m. Antoniego Weber, jego rodz. Weronikę i Pawła, b. Wernera, Romana i Aloisa Weber, Marię i Antoniego Skolik, b. Franciszka, zięcia Andrzeja Płaszczyk, pokr.
Wtorek, 10 listopada, św. Leona Wk.
15.00 - Spotkanie dzieci ze św. Marcinem.
17.00 - Msza św. za + Helenę Loch w rocznicę śmierci.
Środa, 11 listopada, św. Marcina
7.00 - Msza  św. za ++ rodziców w pewnej intencji.
13.00 - Msza  św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 90 urodzin Jadwigi Jaksik.
Czwartek, 12 listopada, św. Jozafata
17.00 - Msza  św. szkolna - za ++ m. Franciszka Pasieka, pokr. Pasieka, Sopot i Danysz.
Piątek, 13 listopada, świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
16.00 -  Msza  św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 80 urodzin Jerzego Pawellek.
17.00 - Msza św. z udziałem młodzieży - za ++ rodz. Anielę i Adolfa Michali, ich. s. Pawła, Henryka, m. Henryka Ludwig, pokr.
Sobota,  14 listopada, bł. Marii Merkert
11.30 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji Złotego Jubileuszu Małżeńskiego Hildegardy i Jana Pruski.
13.00 - Msza św. w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Agnieszka Szołtysik i Adam Strzałka.
17.00 - Msza św. za ++ m. Sebalda Piekacz, s. Norberta, wn. Szymona.
XXXIII Niedziela Zwykła, 15 listopada 2015 r., Rocznica Poświęcenia Kościoła
(Kolekta na zakup oleju opałowego do kościoła)
7.30 - Msza św. za ++ rodz. Teodora, Elżbietę i Piotra, ciocie, wujków, dziadków, pokr.
9.00 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ m. Krystiana Kciuk, rodz. Adelajdę i Gerarda Kciuk, b. Waldemara, o. Jerzego Miozga.
11.00 - Msza św. kiermaszowa w int. Parafii.
14.40 - Zmiana tajemnic różańcowych.
15.00- Nieszpory kiermaszowe.
- Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 14.30 różaniec w int. zmarłych. Od godz. 15.00 czynna będzie kawiarenka festiwalowa w „zabytkowej chacie". O godz. 15.30 inauguracja XII Festiwalu Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy in memoriam z koncertem  zespołu muzyki dawne (Agata Widera – sopran, Anna Wiktoria Swoboda – teorba / lutnia, Karolina Jesionek – flet Traverso).
 2. Dzisiaj przeżywany jest 7. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W odpowiedzi na apel syryjskich biskupów będzie poświęcony ponownie sytuacji chrześcijan Syrii. Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan w Syrii będzie dzisiejsza kolekta. Przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiary na cele Parafialnego Zespołu Caritas.
 3. Wybory do Rad Parafialnych odbędą się w 3 etapach, zgodnie z komunikatem podpisanym przez bpa Pawła Stobrawę – większa jego część zamieszczona jest w naszej gazetce parafialnej.
 4.  „Gość Niedzielny” - 5 zł, „Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 5. Spotkanie ministrantów i kandydatów odbędzie się w sobotę o godz. 9.00, marianek o godz. 10.00.
 6. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na renowację katedry.
 7. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Kraka Ilona, Pasieka Justyna, Badura Sabina, Gałach Justyna,  Bartoszek Aniela i Melania, Macioszek Sabina.

 

2.11– 8.11. 2015 AD

Poniedziałek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 - Msza św. za + Marię Papaj w 30 dni po śmierci oraz od sąsiadów z ul. ks. Wajdy i Torowej.
9.00 -  Msza św. za + Eryka Michali od sąsiadów.
17.00 -  (na cmentarzu) Msza św. za ++ spoczywających na naszych cmentarzach.
Wtorek, 3 listopada
16.30- Różaniec w int. zmarłych.
17.00 - Msza  św. za ++ Antoniego Wind, s. Wernera, rodz. Saturnina i Marię, b. Rudolfa, Antoniego i Eufemię Kampczyk, pokr. Wind, Kampczyk i Skolik.
Środa, 4 listopada, św. Karola Boromeusza
6.30 - Różaniec w int. zmarłych.
7.00 - Msza  św. za ++ o. Henryka Swoboda w rocz. śmierci, mamę Helenę, dziadków, teścia Stefana Rudek, pokr.
8.00 - Odwiedziny Chorych na ul.: Ks. Wajdy, Torowej,  Powstańców, Zielonej, Miarki, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Zamościu i Borowianach.
Czwartek, 5 listopada, I miesiąca
16.30- Różaniec w int. zmarłych.
17.00 - Msza  św. za ++ m. i o. Joachima Panchyrz, rodz. Hildegardę i Jerzego Lisoń, Katarzynę i Karola Bartoszek.
18.00 - Początek spotkania lektorów przy grobie p. Wernera Małka, a następnie Heleny Loch i Marka Krawca.
Piątek, 6 listopada, I miesiąca
7.00 - Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w int. Róż Różańcowych.
-  Odwiedziny Chorych na ul: Dobrego Pasterza, Opolskiej, Stare i Nowe Osiedle, Kopernika, Chrobrego, Konopnickiej,  Dworcowa, Polna, Topolowa i Nowowiejska.
17.30 -  Różaniec w int. zmarłych.
18.00 -  Msza św. dla młodzierzy za ++, kapłanów, siostry zakonne, rodziców, przyjaciół, nauczycieli.
Sobota, 7 listopada, I miesiąca
7.00- Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ m. o. Krystiana Kciuk, jego rodz. Adelajdę i Gerarda Kciuk, b. Waldemara, o. Jerzego Miozga, pokr.
16.30 -  Różaniec w int. zmarłych.
17.00 - Msza św.  za ++ rodz. Gertrudę i Teodora Poloczek, Pawła i Elżbietę Janus.
XXXII  Niedziela Zwykła,  8 listopada 2015r.
(Przed kościołem zbiórka na cele Parafialnego Zespołu „Caritas”)
7.30 - Msza św. za  ++ m. Henryka Frewer, rodziców, teściów, pokr.
9.00 - Msza św. za ++ rodz. Joannę i Karola Wyrwich.
11.00 -  Msza św. za ++ m. i o.Antoniego Skandy, rodz. Józefa, Różę, Franciszkę i Franciszka Kocot, s. Martę, Hildegardę, b. Huberta, Ewalda Kocot, szw. Krystynę, Różę, szw. Józefa, Henryka, Grzegorza, Annę Ibrom, Małgorzatę i Wernera Szuwald, Jerzego Melich.
14.30 - Różaniec w int. zmarłych.
15.30 - Koncert inaugurujący XII edycję Festiwalu Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in memoriam
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 14.00 w procesji wyruszymy na cmentarze z darem modlitwy dla zmarłych.
 2. Zyskajmy odpust zupełny dla naszych zmarłych. W dzień Wszystkich Świętych  można go zdobyć będąc w stanie łaski uświęcającej, nawiedzając po południu kościół... W dniach od 1-8 listopada taki odpust możemy zdobyć przez pobożne nawiedzenie cmentarza.
 3. Już dzisiaj zapraszam na inaugurację XII Festiwalu Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy in memoriam. 8 listopada  o godz. 15.30 wystąpi Concerto delle Donne / zespół muzyki dawne (Agata Widera – sopran, Anna Wiktoria Swoboda – teorba / lutnia, Karolina Jesionek – flet Traverso).Od godz. 15.00 czynna będzie w zabytkowej chacie kawiarenka festiwalowa.
 4. Przyjmowane są  intencje mszalne na rok 2016.  Intencje takie można zamawiać po Mszach św. w zakrystii.
 5. „Gość Niedzielny” - 5 zł, „Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 6. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Tomala Bożena, Giera Elżbieta, Długosz Karina, Chmielorz Justyna, Giera Teresa, Januszewska Beata.

26.10– 1.11. 2015 AD

Poniedziałek, 26 października
16.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 80 urodzin Eryka Jelonek.
17.00 - Msza  św. za + ojca Bazylego Zgoba.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Wtorek, 27 października
17.00 - Msza św. za + Elfrydę Świtała.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Środa, 28 października, św. Szymona i Judy Tadeusza Ap.
17.00 - Msza  św.  za ++ m. i o. Pawła Zyzik, rodz. Agnieszkę i Stanisława Brol, pokr.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Czwartek, 29 listopada
17.00 - Msza św. za ++ Katarzynę Maczuch, pokr.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Piątek, 30 października
17.00 -  Msza św. za ++ Karolinę i Antoniego Żyłka, b. Herberta i Bernarda, dziadków Pawła i Marcelinę Zajonc, Franciszka i Małgorzatę Czech, Szczepana i Brygidę Żyłka, Jana i Wiktorię Maroń, Pawła Maroń, Rudolfa Sladek, Martę Pietruszka, Franciszka i Elżbietę Guzy.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Sobota,  31 października
12.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 80 urodzin Adelajdy Krawiec.
13.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 85 urodzin mamy Anny.
16.30 - Nabożeństwo różańcowe.
17.00 - Msza św. za ++ m. i o. Gerarda, syna Józefa, siostry, szwagierki, szwagrów, pokr. oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.
Uroczystość Wszystkich Świętych, niedziela,  1 listopada 2015 r.
(Kolekta na Seminarium i Kurię)
7.30 - Msza św. za ++ za ++ rodz. Franciszkę, Klarę, Jana Student, synów Bogdana i Grzegorza, teśc. Annę i Stanisława, siostry, braci, szwagrów, bratowe, siostrzeńców, siostry zakonne i kapłanów.
9.00 -  Msza św. za ++ m. Gertrudę Mania, o. Franciszka, rodz. Marię i Franciszka Janoszka, b. Józefa.
11.00 - Msza św. za ++ m. i o. Urbana Bujara, rodziców, teściów, braci, siostry.
14.00 - Procesja na cmentarze.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 14.00 czytane będą wypominki, a następnie odprawiona będzie Droga Krzyżowa na cmentarzu.
 2. Zyskajmy odpust zupełny dla naszych zmarłych. W dzień Wszystkich Świętych  można go zdobyć będąc w stanie łaski uświęcającej, nawiedzając po południu kościół... W dniach od 1-8 listopada taki odpust możemy zdobyć przez pobożne nawiedzenie cmentarza. Spowiedź: w środę od 16.00 – dzieci ze szkoły podstawowej, w czwartek od 16.00 –gimnazjaliści, w piątek i sobotę również od 16.00.
 3. Spotkania dla ministrantów i kandydatów oraz marianek w czwartek po nabożeństwach różańcowych.
 4. Już dzisiaj zapraszam na inaugurację XII Festiwalu Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy in memoriam. 8 listopada  o godz. 15.30 wystąpi Concerto delle Donne / zespół muzyki dawne (Agata Widera – sopran, Anna Wiktoria Swoboda – teorba / lutnia, Karolina Jesionek – flet Traverso)
 5. Przyjmowane są  intencje mszalne na rok 2016.  Intencje takie można zamawiać po Mszach św. w zakrystii.
 6. „Gość Niedzielny” - 5 zł, „Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 7. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Czanguleit Wioletta, Piecha Ewa, Kret Natalia,  Skibińska Iwona, Krajcer Patrycja i Karina, Tomala Justyna.

19.10– 25.10. 2015 AD

Poniedziałek, 19  października
17.00 - Msza św. za ++ rodziców, teściów, brata, siostrę, ks. Krystiana, pokr. z obu stron.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Wtorek, 20 października, św. Jana Kantego
16.00 - Msza św. za ++ o. Emila Szołtysik, m. Teresę, dziadków Julię i Konstantego Szołtysik, Agnieszkę i Walentego Lipok, pokr. Szołtysik, Stolka, Lipok, Gordzielik i Sikora. 17.00 - Msza św. o uświęcenie małżeństw i rodzin.
ok. 17.30 - Nabożeństwo różańcowe w int.  narzeczonych, małżeństw i rodzin prowadzone przez dzieci oraz młodzierz z rodzicami ( I tajeminica - przedszkolaki, I i II klasa; II tajemnica - III i IV klasa; III tajemnica - V i VI klasa; IV tajemnica - I i II gimnazjum; V tajemnica - III gimnazjum i młodzież ponadgimnazjalna)
Środa, 21 października, bł Jakuba
17.00 - Msza św.  za ++ Jana i Wiktorię Maroń, Rudolfa Sladek, Pawła Maroń, pokr. Maroń, Sladek i Żyłka.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Czwartek,  22 października, św.Jana Pawła II
16.00 - Msza św. za + Wiktorię Gajda w 1 rocz. śmierci.
17.00 - Msza św. szkolna za ++ rodz. Hildegardę i Jerzego Lisoń, Katarzynę i Karola Bartoszek.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Piątek, 23 października
7.00 - Msza św.  za + Gabriela  Kulik z okazji urodzin.
17.00 - Msza św. z udziałem młodzieży - za ++ o. Stefana Kulik w 20 rocz. śmierci, m. Annę, b. Antoniego, ks. Pawła, ciocie Konstantynę Ludwig, Antoninę Dyla, Marię i Katarzynę Sopot, teśc. Alfreda i Gertrudę Kurek, szw. Renatę Grzywocz., pokr.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Sobota, 24 października
7.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w int. rodzin Murek i Pasieka.
16.00 - Msza św. przez wst. św. Huberta w int. Koła Myśliwskiego „Szarak”.
17.00 - Msza św.  za ++ rodz. Helenę i Rajnolda Małek, dziadków.
- Nabożeństwo różańcowe.
XXX Niedziela Zwykła,  25 października 2015 r.
7.30 - Msza św.  za ++ o. Roberta Kieryś, m. Łucję, rodz. Anielę i Adolfa Michali, pokr.
9.00 - Msza św. do Bożego Miłoszierdzia za ++ s. Emilię Guzy, m. i o. Engelberta Potempa, rodz. Franciszkę i Tomasza Guzy, teśc. Matyldę i Emanuela Potempa, pokr.
11.00 -  Msza św. przez wst. Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin dzieci rodziny Garcorz.
14.00 - Czytanie wypominek.
15.00- Droga Krzyżowa na cmentarzu.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzielić się skarbem wiary to zadanie zlecone przez Pana Jezusa nie tylko wyruszającym na misje, ale również nam. W tygodniu misyjnym naszą odpowiedzią na to powołanie niech będzie żywe zainteresowanie ewangelizacją w dalekim i bliskim świecie, ofiarowana modlitwa (różaniec dzisiejszy  prowadzony będzie  przez Wspólnotę „Paulus”) i dar materialny – kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne. Przed kościołem, po Mszach św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00 można będzie zasięgnąć informację na temat Adopcji Serca i zakupić kalendarze na rok 2016, różańce misyjne.
 2. W naszej parafii raz w miesiącu odkrywamy i otwieramy się na skarb jakim jest małżeństwo i rodzina. We wtorkowe popołudnia mieliśmy do tej pory okazję spotkać, posłuchać i modlić się z różnymi  ludźmi. Tym razem wtorkowe spotkanie 20 października poprowadzi Matka Najświętsza. Najpierw razem z Nią staniemy przy ołtarzu Najświętszej Ofiary Jej Syna, aby otwierać narzeczeństwa, rodziny na Bożą miłość – „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.” J 15,7. Następnie różaniec.
 3. Przyjmowane są  intencje mszalne na rok 2016.  Intencje takie można zamawiać po Mszach św. w zakrystii.
 4. „Gość Niedzielny” - 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Stachowska Anita i Karolina, Glowania Urszula, Izabela i Natalia, Czanguleit Nicol.

12.10– 18.10. 2015 AD

Poniedziałek, 12 października
17.00 - Msza św. za ++ rodz. Annę i Józefa Ibrom, m. Antoniego Sobel.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Wtorek, 13 października, bł. Honorata
17.00 - Msza  św. za ++ rodz. Annę, Katarzynę i Szymona Bartoszek, m. Henryka Frewer.
17.30- Nabożeństwo fatimskie.
Środa, 14 października
8.00 - Msza św.  z okazji Dnia Nauczyciela, w int. żyjących i zmarłych nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły i przedszkola.
17.00 - Msza św. za ++ rodz. Marię i Józefa Guzy, braci Jana i Jerzego, teściów, dzaidków, teścia Kazimierza, pokr.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Czwartek,  15 października, św. Teresy od Jezusa
17.00 - Msza  św. szkolna - za ++ m. Elżbietę Pasieka, dzadków Jana i Jadwigę Bartoszek, Pawła Pasieka, pokr. Pasieka, Bartoszek, Kraka i Maśnica.
 17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Piątek, 16 października, uroczystość św. Jadwigi
17.00 - Msza św.  z udziałem młodzieży - za ++Joachima Płaczek, rodziców.
17.30 - Nabożeństwo różańcowe.
Sobota, 17 października, św. Ignacego Antiocheńskiego
13.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 70 urodzin Gertrudy Skandy.
16.30 - Nabożeństwo różańcowe.
17.00 - Msza św. za ++ m. Jadwigę Stach, o. Wilhelma, ich rodz. Różę i Józefa Kaszuba, Teklę i Pawła Stach, Teodora Serafin, Jadwigę i Pawła Sopot, pokr.
XXIX  Niedziela Zwykła,  18 października 2015 r.
(Kolekta na misje. Przed kościołem, po Mszach św. o godz. 9.00 i 11.00 można będzie zasięgnąć informację na temat Adopcji Serca i zakupić kalendarze na rok 2016, różańce)
7.30 - Msza św.  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Teodora i Helenę Sobel, b. Antoniego Sobel, Józefa Brol, dziadków z obu stron.
9.00 - Msza św. za ++ m. i o. Wiktora Ibrom, rodz. Jana , Marię i Jadwigę Ibrom, Nikodema i Julię Brol, s. Jana i Stefana, Józefa Kura, c. Kornelię, Katarzynę i Józefa Maczuch, Stefana Bieniek, pokr.
11.00 -  Msza św.  za ++ m. Matyldę Świerzy, o. Józefa, b. Joachima, teśc. Romana i Marię Kokoszka.
15.00 - Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez wspólnotę misyjną „Paulus”.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 14.40 wymiana tajemnic różańcowych, o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe prowadzone przez lektorów, a następnie spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 2. Wesprzyjmy w Dzień Papieski naszymi ofiarami Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pieniądze zbierane będą przez ministrantów po Mszach św.
 3. Przyjmowane są  intencje mszalne na rok 2016.  Intencje takie można zamawiać po Mszach św. w zakrystii.
 4. Ministranci spotkają się w sobotę o godz. 9.00, Marianki zapraszam na godz. 10.00.
 5. Wspólnotę Parafialną „Caritas” zapraszam do zabytkowej chaty w czwartek po nabożeństwie różańcowym.
 6.  „Gość Niedzielny” - 5 zł.
 7. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Kluba Helena, Jonetzko Aneta, Szyguda Ewa, Deja Danuta, Kluba Jolanta, Rudzik Krystyna.

5.10– 11.10. 2015 AD

Poniedziałek, 5 października, św. Faustyny
16.00 - za + Magdalenę Małek w 1 rocz. śmierci.
17.00 - Msza  św. za ++ ojców Eugeniusza Mazur, Józefa Pietron, pokr.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Wtorek, 6 października
17.00 - Msza  św. za ++ rodz. Anielę i Michała Kaniak, pokr. Kaniak, Opala i Januszowiec, Erwina Bartyla, teściów  oraz o zdrowie i błogosławieństwo.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Środa, 7 października, NMP Różańcowej
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. - Spotkanie seniorów  w chacie.
17.00 - Msza  św. za ++ rodz. Krystynę i Huberta Kocot.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Czwartek, 8 października
17.00 - Msza  św. szkolna - za ++ o. Emila Hampel, teśc. Jadwigę i Wincentego, dzadków, babcie, wujków, ciocie, kuzynów, Wiktora Mainka, Elżbietę i Józefa Hornig, pokr.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Piątek,  9 października, św. Wincentego Kadłubka
7.00 - Msza św. za + Magdalenę Szołtysik od sąsiadów z ul. Nowowiejskiej i Topolowej.
17.00 - Msza  św. z udziałem młodzieży-  za ++ o. Wiktora Bartoszek w rocz. śmierci, m. Agnieszkę, b. Henryka, Florentynę i Franciszka Ibrom, Zuzannę i Wilhelma Bartoszek, kuzynów, kuzynki, ciocie, wujkóa z pokr. Bartoszek i Ibrom.
17.30- Nabożeństwo różańcowe.
Sobota, 10 października
13.00 - Msza  św.  w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Lidia Probanowska i Piotr Mokwa.
16.30- Nabożeństwo różańcowe.
17.00 - Msza  św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 18 urodzin Rafała Mudraki Aleksandry Kubilas.
XXVIII Niedziela  Zwykła,  11 października  2015 r., Dzień Papieski
(Kolekta na inwestycje parafialne. Przed kościołem zbiórka na Fundację Nowego Tysiąclecia)
7.30 - Msza św.  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze oraz za ++ rodz. Pawła i Katarzynę Chmielorz.
9.00 -  Msza św. za ++ m. i o. Józefa Brol w rocz. śmierci, rodz. Rozalię i Piotra Brol, Helenę i Teodora Sobel.
11.00 - Msza św. za + Edytę Bartoszek z okazji urodzin.
14.40  - Zmiana tajemnic różańcowych.
15.00- Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez lektorów.
- Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe odprawimy o godz. 10.30. (O godz. 15.00 zaproszeni jesteśmy do szkoły na piknik rodzinny „Łączymy pokolenia – zdrowo, na sportowo.”)
 2. Przyjmowane są  intencje mszalne na rok 2016.  Dzisiaj  na Msze św. i nabożeństwo różańcowe można przynieść zapisane na kartkach pozostałe intencje mszalne (tekst  taki, jak będzie wydrukowany w gazetce), z podaniem czasu odprawienia, awaryjnego dnia odprawienia i godziny, oraz nazwiska i imienia zamawiającego. Msze św. dla młodzieży (najczęściej w I piątek miesiąca) odprawiane będą zawsze o godz. 18.00 i będą z oprawą młodzieżową. W poniedziałek od godz. 9.00-11.00  oraz od 14.30 -15.30 intencje takie można zamawiać na probostwie, a następnie po Mszach w zakrystii.
 3.  „Gość Niedzielny” - 5 zł.
 4. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Ibrom Anna, Ludwig Maria, Grondes Karina, Araszczuk Patrycja, Jonetzko Brygida i Judyta.

28.09– 4.10. 2015 AD

Poniedziałek, 28 września, św. Wacława
7.00 - Msza św. za ++ o. Wiktora Kosytorz, rodz. Emilię i Franciszka Ibrom.
Wtorek, 29 września, Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
18.00 - Msza św. za ++ Szymona Kulik, rodziców, rodzeństwo.
Środa, 30 września, św. Hieronima
7.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze oraz za ++ rodz. Joannę i Kleofasa Pasieka, Anną i Józefa Michalskich, b. Jana, pokr. z obu stron.
8.00 -  Odwiedziny Chorych na ul: Dobrego Pasterza, Opolskiej, Stare i Nowe Osiedle, Kopernika, Chrobrego, Konopnickiej,  Dworcowa, Polna, Topolowa i Nowowiejska.
Czwartek, 1 października, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, I miesiąca
13.00 - Msza św. w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Anna Kroczek i Robert Smieszkoł.
17.00 - Msza św. szkolna za ++ Julię i Romana Bartoszek, m. Pawła Bonk, pokr.
17.30- Nabożeństwo różańcowe. Spotkanie lektorów.
Piątek, 2 października,  Aniołów Stróżów, I miesiąca
7.00 - Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w intencjach Róż Różańcowych.
- Odwiedziny Chorych na ul.: Ks. Wajdy, Torowej,  Powstańców, Zielonej, Miarki, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Zamościu i Borowianach.
17.30- Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez młodzież.
18.00- Msza św. dla młodzieży: III klasy gimnazjum, ponadgimnazjalnej i studentów na progu nowego roku akademickiego - za ++ rodz. Teresę i Władysława Tarczewskich, Władysłąwa Krawczyka.
Sobota, 3 października, I miesiąca
7.00 - Msza św. za ++ za ++ rodz. Gertrudę i Wiktora Skowronek, Helenę i Edwarda Guz, braci Huberta i Ryszarda Skowronek, pokr.
16.30 - Nabożeństwo różańcowe.
17.00 - Msza św. za ++ Józefa i Gertrudę Adamczyk, s. Gerarda, Marię i Wilhelma Adamczyk, rodz. Marię i Stefana Ziaja.
XXVII  Niedziela Zwykła,  4 października 2015 r.
(Kolekta na Seminarium i Kurię Bp.)
7.30 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Emilię i Gintera Gabryś, pokr.
9.00 - Msza  św. za ++ rodz. Hieronima i Klarę Kulik, Gertrudę i  Alfreda Kurek, s. Renatę Grzywocz, ciocie Marię i Katarzynę Sopot, Janinę Kulik,  pokr.
10.30 - Nabożeństwo różańcowe. (O godz. 15.00 zaproszeni jesteśmy do szkoły na piknik rodzinny „Łączymy pokolenia – zdrowo, na sportowo.”)
11.00 -  Msza św. za + Joachima Bujara.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka hodowców gołębi.
 2. Zbiórki w sobotę: dla ministrantów i kandydatów o godz. 9.00; dla Marianek o godz. 10.00.
 3. W czwartek dzieci przedszkolne, z szkoły podstawowej i gimnazjaliści mogą odebrać planszę, która przypominać będą o uczestnictwie w nabożeństwach różańcowych. Tegoroczną modlitwę we wspólnocie różańcowej z Matką Najśw. ofiarujmy w sposób szczególny za prześladowanych chrześcijan.
 4. Od dzisiaj przyjmował będę intencje mszalne na rok 2016. Przez najbliższy tydzień będzie można zamawiać intencje jubileuszowe, ślubne, urodzinowe. W przyszłą sobotę i niedzielę na Msze św. i nabożeństwo różańcowe można przynieść zapisane na kartkach pozostałe intencje mszalne (tekst taki, jak będzie wydrukowany w gazetce), z podaniem czasu odprawienia, awaryjnego dnia odprawienia i godziny, oraz nazwiska i imienia zamawiającego. Msze św. dla młodzieży (najczęściej w I piątek miesiąca) odprawiane będą zawsze o godz. 18.00 i będą z oprawą młodzieżową.
 5. W minionym tygodniu pomalowane zostało drewniane ogrodzenie wokół kościoła.
 6. „Gość Niedzielny” - 5 zł; „Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 7. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Bodynek Elżbieta, Fleger Helena, Nowak Sabina i Emilia, Panchyrz Magdalena, Ibrom Eryka.

21.09– 27.09. 2015 AD

Poniedziałek, 21 września, św. Mateusza
7.00 - Msza św. za ++ rodz. Franciszkę i Wilhelma Szyguła, ciocię Paulinę, wujka Wiktora, Jana Bartoszek, m. Elżbietę i Gertrudę, b. Pawła, brat. Marię Bartoszek, szw. Gerarda Chmielorz, pokr.
Wtorek, 22 września
18.00 - Msza św. za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Kloska, ż. Irenę, teściów, pokr.
Środa, 23 września, św. Pio
7.00 - Msza św.  do Miłosierdzia Bożego za ++ m. Paulinę Szymoś, o. Wilhelma, teśc. Anielę i Adolfa Michali.
Czwartek,  24 września
18.00 - Msza św. szkolna za ++ m. Eryka Pyka, jego rodziców, rodzeństwo Bertę i Antoniego Kosytorz.
Piątek, 25 września, bł. Władysława
7.00 - Msza św. za + Piotra Burek od sąsiadów.
18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży - za + matkę Jadwig Kurek w 10 rocz. śmierci.
Sobota, 26 września
7.00 - Msza św. za ++ rodz. Emilię i Karola Szyguda, ++ z rodzin Szyguda i Bartoszek.
18.00 - Msza św. za ++ rodz. Urszulę i Andrzeja Kulik, dziadków z obu stron.
XXVI  Niedziela  Zwykła, 27  września 2015 r.
(Kolekta na budowę kościołów)
7.30 - Msza św. za ++ Nikodema i Klarę Bartoszek, wn. Dawida.
9.00 - Msza św. za + Rajnolda Serafin w 2 rocz. śmierci.
- Poświęcenie różańców dzieci, które przystąpią do I Komunii św.
11.00 -  Msza św. za + Rozalię Koik  w 1 rocz. śmierci.
15.00- Nieszpory.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dziękuję w imieniu parafii: za przycięcie drzew przy stodole ( Jan Guzy, Marian i Leszek Gałach, Henryk Świtała); założenie instalacji elektrycznej w remontowanej stodole (Antoni Fleger, Jan Płaczek i Andrzej Boronowski).
 2. Marianki spotkają się na krótkiej zbiórce w kościele, po Mszy św. szkolnej w czwartek.  Również w czwartek po Mszy św. zapraszam na probostwo Wspólnotę Misyjną „Paulus”- mile widziane będą nowe twarze.
 3. Na Górze św. Anny od piątku do niedzieli odbywać się będzie Pielgrzymka Marianek. Dziękuję p. Anecie Kocot za zorganizowanie wyjazdu na pielgrzymkę naszych dziewcząt.
 4.  „Gość Niedzielny” - 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Blimer Anna, Pilarska Sylwia, Wons Irena, Musioł Łucja, Potempa Elżbieta, Bujara Alicja.

14.09– 20.09. 2015 AD

Poniedziałek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 - Msza  św.   za ++ rodz. Nikodema i Marię Świerzy, Wiktora Glowania, pokr.
Wtorek, 15 września, Najśw. Maryi Panny Bolesnej
18.00 - Msza św. o uświęcenie małżeństw  i rodzin z udziałem ks. Eugeniusza Gogolińskiego, długoletniego duszpasterza rodzin w diecezji gliwickiej.
Środa, 16 września, św. Korneliusza i Cypriana
7.00 - Msza św. za + Wiktora Pilarskiego w rocz. śmierci.
Czwartek, 17 września
18.00  - Msza św. szkolna - za ++  ż. Hildegardę Knoppik w 2 rocz. śmierci, rodz. Agnieszkę i Karola Knoppik, Marię i Franciszka Pasieka, rodzeństwo z obu stron, szwagrów, babcie, dziadków z pokr. Knoppik, Pasieka i Kozub.
Piątek,  18 września, św. Stanisława Kostki
7.00 - Msza św.za ++ z rodzin Murek i Pasieka.
18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży - za ++ m. Eryka Ziaja, pokr.
Sobota, 19 września
12.00  - Msza św.  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji Złotego Jubileuszu Małżeńskiego Róży i Rajnholda Krawiec
13.00  - Msza św.  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji Srebrnego Jubileuszu Małżeńskiego Anety i Henryka Kocot.
18.00 - Msza św. za ++ Gertrudę i Barnarda Gabor.
XXV Niedziela Zwykła, 20 września 2015 r.
7.30 - Msza św. za ++ m. Pawła Majowskiego, jego rodziców, Agnieszkę  i Jana Jarzyna, s. Heinza, ż. Luizę, rodz. Marię i Antoniego Kubitzek, c. Elżbietę, Katarzynę i Franciszka Koper, pokr.
9.00 - Msza św.  za + brata i wujka Krystiana w 25 rocz. śmierci.
9.45 - Rozpoczęcie procesji na odpust w Żędowicach.
11.00 -  Msza św.  za ++ ojca i męża Rufina Kulik, rodziców, rodzeństwo.
15.00 - Nieszpory.
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Ławki w kościele wyposażone są w wieszaki na torebki. Dziękuję p. Waldemarowi Szatonowi za ich zamontowanie. Dziękuję również p. Janowi Kosytorzowi za renowację bramy wejściowej na plac kościelny.
 2. Ministranci i kandydaci  spotkają się w sobotę o godz. 9.00.
 3. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny odprawione będą Dożynki Diecezjalne.
 4. „Gość Niedzielny” - 5 zł; „ Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Świtała Ewelina, Kubitza Beata, Blimer Gabriela i Natalia, Macioszek Grażyna, Pilarska Teresa.

7.09– 13.09. 2015 AD

Poniedziałek, 7 września
7.00 - Msza św. za ++ m. Łucję Kieryś, o. Roberta, rodz. Anielę i Adolfa Michali, pokr.
Wtorek, 8 września, Narodzenie Najśw. Maryi Panny
18.00 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ Jadwigę, Marię i Jana Ibrom, Franciszkę i Franciszka Burda, Izydora Panchyrz, szw. Józefa Kozubik, Joachima Bujara, Herberta Jaworek, Rajnolda Serafin, Paulinę Wyrwich, Wiktora Ibrom, ks. Krystiana Kampę, pokr. Burda, Panchyrz.
Środa, 9 września
7.00 - Msza św. za + Joachima Rudzik.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i spotkanie seniorów.
Czwartek, 10 września
18.00 - Msza św. szkolna rodz. Joannę i Kleofasa Pasieka, ich s. Jana, rodz. Annę i  Jana Krawiec, Marka Krawiec, dziadków z obu stron, pokr. Krawiec, Musialek, Golor i Pasieka.
Piątek,  11 września
7.00 -  Msza św. za ++ o. Franciszka Swoboda, brat. Marię, rodz. Annę i Ryszarda Płaczek, pokr.
18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży  - z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 18 urodzin Natalii Jonienc.
Sobota, 12 września
12.00 - Msza św. w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Aneta Rudzik i Adrian Czupała.
13.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji Złotego Jubileuszu Małżeństwa Agnieszki i Mariana  Otrembów.
15.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji  60 urodzin Gintera Majzel oraz roczek Leny Zakrzewskiej.
18.00 - Msza św. za + Eryka Drost w 1 rocz. śmierci.
- Roczek Dawida Sowa.
XXIV Niedziela  Zwykła, 13 września 2015 r.
(Kolekta na planowane inwestycje parafialne)
7.30 - Msza św. za + Joannę Student w 1 rocz. śmierci.
9.00 -  Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Franciszkę i Józefa Stolka, s. Edytę Bartoszek, Krystiana Kciuk.
11.00 - Msza św.  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze  zokazji 80 urodzin Hildegardy Zyzik.
14.40 - Zmiana tajemnic różańcowych.
15.00 - Nabożeństwo fatimskie.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj po nieszporach spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 2. Radę parafialną zapraszam na spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej.
 3. Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny odprawiane będą obchody ku czci Podwyższenia Krzyża.
 4. Nie raz podpowiadano, aby zaopatrzyć ławki w haki. Dziękuję p. Waldemarowi Szatonowi za ich zamontowanie.
 5. Tegoroczne inwestycje parafialne przedstawiają się następująco: wybudowanie kapliczki z Jezusem Frasobliwym, rozebranie rozpadającej się części stodoły ( 3m), wymurowanie nowego szczytu, wymiana zbutwiałych krokwi i odeskowania, położenie blachy trapezowej na dachu i założenie nowych rynien, otynkowanie nowych ścian i wnętrza stodoły, położenie kostki betonowej na klepisku, wystawienie ścianki działowej z płyt osb. Tak przygotowane pomieszczenia w części będą naszym muzeum i magazynem dla kościoła. Odnawiane są już dwa eksponaty z pomnika ofiar I wojny światowej: płaskorzeźba św. Jerzego (dziękuję p. Jankowi Maniurze), płyty z nazwiskami (dziękuję p. Andrzejowi Mańce, synowi Piotrowi i zięciowi Rafałowi za piaskowanie). Dziękujemy również elektrykom za prace przy instalacji (p. Antoni Fleger, Jan Płaczek i Andrzej Boronowski). W dalszym ciągu odnawiać będziemy salkę, która będzie miejscem spotkań parafialnych. W październiku zrzucimy zjedzony przez drewnojady strop i założymy nowy.
 6. Marianki  spotkają się w sobotę o godz. 10.00.
 7. „Gość Niedzielny” - 5 zł; „ Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 8. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Gałach Weronika, Kluba Magdalena, Świtała Mariola i Krystyna, Moy Gabriela i Łucja.

31.08– 6.09. 2015 AD

Poniedziałek, 31 sierpnia
7.00 - Msza św. za + Józefa Wolan od rodziny Wolan z Gwoźnicy Górnej.
Wtorek, 1 września, , bł. Bronisławy
8.00 - Msza św. od rodziców, dzieci i nauczycieli  do Ducha Świętego z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego i kolejnego roku formacji chrześcijańskiej.
Środa,  2 września
7.00  - Msza św. za ++ rodz. Helenę i Franciszka Musioł, o. Alfonsa Wons, Marka Musioł, ciotkę Marię Kluba i Annę Szymoś, pokr.
Czwartek, 3 września, I miesiąca,św. Grzegorza Wielkiego
17.00 - Godzina Święta.
18.00 - Msza św. szkolna - za ++ rodz. Pawła i Franciszkę Wyrwich, b. Gerarda, Marię i Stanisława Gibel, b. Waltera, i Józefa.
Piątek, 4 września, I miesiąca
7.00 - Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa, w int. Róż Różańcowych.
18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży  z modlitwą o potrzebne daru Ducha Świętego w kolejnym roku szkolnym i akademickim.
- za ++ ojców Zbigniewa Wanat i Władysława Domereckiego.
Sobota, 5 września, I miesiąca
7.00 - Msza św. za ++ m. Katarzynę Chmielorz w rocz. śmierci, o. Pawła, Rafała Chmielorz, dziadków z obu stron, pokr.
18.00 - Msza św.  za ++ rodz. Franciszka i Katarzynę Koper, m. Jerzego Danysz, jego rodz. Tomasza i Gertrudę, Marię Danysz, Walentego Kciuk, Pawła Pasieka, Franciszka Pasieka, Heinza, Jana i Agnieszkę Jarzyna, pokr.
XXIII Niedziela Zwykła, 6 września 2015 r., Dożynki na Borowianach
(Kolekta na Seminarium i Kurię Biskupią)
7.30 - Msza św. za ++ ciocie Katarzynę i Marię Sopot, rodz. Gertrudę i Alfreda Kurek, s. Renatę, dziadków, ciocie wujków, pokr.
9.00 -  Msza św. za ++ rodz. Karola i Katarzynę Bartoszek.
11.00 -  (Borowiany) Msza św. od mieszkańców Borowian jako podziękowanie za zebrane plony i błogosławieństwo udzielone w pracy.
15.00 - Nieszpory.
- Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dziękuję w imieniu parafii wszystkim, którzy przygotowali obchody naszych dożynek – Bóg niech jest Wam nagrodą.
 2. Dzieci i młodzież zapraszam do udziału we Mszach św. szkolnych i młodzieżowych. Zachęcam również do korzystania z daru sakramentu pokuty.
 3. Ministranci i kandydaci na ministrantów spotkają się w sobotę o godz. 9.00, marianki o godz. 10.00.
 4. „Gość Niedzielny” - 5 zł; „ Mały Gość Niedzielny” – 4 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyniBorycka Joanna, Wójcik Dominika, Bańcyr Mariola, Tomala Małgorzata, Burek Barbara, Gałach Stefania.

24.08– 30.08. 2015 AD

Poniedziałek, 24 sierpnia, uroczystość św. Bartłomieja, adoracja Najśw. Sakramentu,  odpustowy dzień zmarłych
9.00 - Msza  św. przez wst. św. Bartłomieja za zmarłych parafian i polecanych w czasie odpustu.
11.00 - Msza św. w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Ewa Danisz i Paweł Janoszka.
Adoracja Najśw. Sakramentu od 10.00 - 17.00.
Wtorek, 25 sierpnia,
18.00 -  Msza św. za ++ rodz. Pawła i Antoninę Ludwig, Annę i Józefa Gałach.
- w 30 dni po śmierci Eryka Michali.
Środa, 26 sierpnia, uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
7.00 - Msza św. za ++ Marię Serzysko, ż. Danutę.
Czwartek,  27 sierpnia, św. Moniki
18.00 - Msza św. wakacyjna  za + m. i o. Jana Grzywocz.
- w 30 dni po śmierci Magdaleny Szołtysik.
Piątek, 28 sierpnia, św. Augustyna
7.00 - Msza św. za + Edeltraudę Koptoń od sąsiadów.
18.00 - Msza św.  za + Joannę Student z okazji urodzin.
Sobota, 29 sierpnia, Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
7.00 - Msza św. za + Józefa Wolan od sąsiadów.
18.00 - Msza św.  za ++ mężów Jana i Alfonsa, rodziców, rodzeństwo, pokr.
XXII Niedziela Zwykła, 30 sierpnia 2015 r., Dożynki w Kielczy
7.30 - Msza św. za + m. Edeltraudę Cupok.
9.00 -  Msza św. za ++ m. Jerzego Feluks, rodz. Władysławę i Ryszarda, teśc. Antoniego i Marię, pokr.
10.40 - Rozpoczęcie procesji dożynkowej w obejściu p. Izabeli i Klaudiusza Szyguda.
- Procesja dożynkowa.
11.00 - Msza św. od mieszkańców naszej Parafii  jako podziękowanie za zebrane plony i błogosławieństwo udzielone w pracy.
15.00 - Nieszpory.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dziękuję w imieniu parafii wszystkim, którzy w wymiarze duchowym i materialnym przygotowywali nasze święto patronalne.
 2. Dzieci i młodzież, którzy nie skorzystali z daru sakramentu pokuty przed odpustem,  zapraszam do spowiedzi w czwartek od godz. 17.30 oraz pół godziny przed każdą Mszą św..
 3. 24 sierpnia przypada czas wieczystej adoracji w naszej parafii. Plan adoracji: 10.00 - ul.: Powstańców i Krótka; 12.00 - ul.: Leśna,  Zielona, Sosnowa i Szkolna oraz Stare i Nowe Osiedle; 13.00 - ul.:  Dworcowa, Wiosenna i  Chrobrego; 14.00 - ul.: Kopernika, Konopnickiej i Słoneczna; 15.00 - ul.: Opolska, Borowiany, Mostowa i Zamoście; 16.00 - ul.: Dobrego Pasterza, Topolowa i Nowowiejska,  ks. Wajdy, Polna, Torowa;
 4. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Frewer Aneta, Swoboda Sabina, Maria i Angelika, Michali Irena i Maria.

17.08– 24.08. 2015 AD

Poniedziałek,  17 sierpnia, św. Jacka
7.00 - Msza św. za ++ rodz. Marię i Józefa Guzy, braci Jana i Jerzego, teściów, dziadków, teścia Kazimierza, ++ z pokr.
Wtorek, 18 sierpnia
18.00 - Msza św. za ++ męża Eugeniusza Mazur w rocz. śmierci, pokr.
Środa, 19 sierpnia
7.00 - Msza św. za + Elfrydę Stefan od sąsiadów z ul. Ks. Wajdy i Torowej.
Spotkania przedodpustowe: 14.30 - Schola „Gaudium”; 16.00 - Marianki; 18.00 - Ministranci
Czwartek, 20 sierpnia, św. Bernarda, odpustowy dzień chorych i seniorów
15.00 - Msza św. przez wst. św. Bartłomieja w int. Chorych i Seniorów naszej Parafii.
- Błogosławieństwo lourdzkie.
- Spotkanie biesiadne na parkingu przy Zabytkowej Chacie.
Piątek, 21 sierpnia, św. Piusa X, odpustowy dzień młodzieży
8.00 -  Odwiedziny Chorych.
17.00 - Msza św. za + Marię i Jana Pawelek, rodziców, Wilibalda Kudlek.
17.45 - Czuwanie modlitewne  dla młodzieży z okazją do spowiedzi.
ok. 18.30 - Msza św. przez wstawiennictwo św. Bartłomieja o potrzebne dary Ducha św. dla młodzieży.
Sobota, 22 sierpnia, NMP Królowej, wigilia uroczystości odpustowych
7.00 - Msza św.  przez wst. św. Bartłomieja w int. o świętość rodzin naszej parafii.
17.15 - Pierwsze nieszpory ku czci św. Bartłomieja.
18.00 - Msza św. za + Helenę Pawliszyn w 2 rocz. śmierci, dziadków z obu stron, wujków, ciocie.
- Roczek Alana Spałek.
XXI Niedziela Zwykła, Odpust  św. Bartłomieja,  23 sierpnia 2015 r.
7.30 - Msza św.  za ++ rodz. Gertrudę i Wiktora Bartoszek, pokr.
9.00 -  Msza św. za ++ ż. Różę Skandy w rocz. śmierci, rodziców.
11.00 - Suma odpustowa w int. Parafian i Gości odpustowych.
15.00 -  Nieszpory ku czci św. Bartłomieja.
Poniedziałek, 24 sierpnia, uroczystość św. Bartłomieja, adoracja Najśw. Sakramentu,  odpustowy dzień zmarłych
9.00 - Msza  św. przez wst. św. Bartłomieja za zmarłych parafian i polecanych w czasie odpustu.
11.00 - Msza św. w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Ewa Danisz i Paweł Janoszka.
Adoracja Najśw. Sakramentu od 10.00 - 17.00.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o 14.30 - Nabożeństwo ku czci Najśw. Matki z udziałem orkiestry. O godz. 15.00 - „Jest inny świat...” - modlitwa z Antoniną Krzysztoń. Od godz. 14.00 do 17.00 czynna będzie w „zabytkowej chacie”  kawiarenka, prowadzona przez Parafialny „Caritas”.
 2. Odpust ku czci św. Bartłomieja odprawimy w niedzielę 23 sierpnia. Kazania wygłaszać będzie i sumę odpustową odprawi o. Bonawentura Smolka – franciszkanin.
 3. Warunkiem zyskania odpustu jest pojednanie się z Bogiem. Okazja do spowiedzi: pół godziny  przed każdą Mszą św.; środa 19 sierpnia godz. 17.00 - dzieci z klas 4 - 6 i gimnazjaliści; piątek 21 sierpnia godz. 16.00; piątek 21 sierpnia godz. 17.45 - młodzież; sobota  22 sierpnia  godz. 16.00.
 4. 24 sierpnia przypada czas wieczystej adoracji w naszej parafii. Plan adoracji: 10.00 - ul.: Powstańców i Krótka; 12.00 - ul.: Leśna,  Zielona, Sosnowa i Szkolna oraz Stare i Nowe Osiedle; 13.00 - ul.:  Dworcowa, Wiosenna i  Chrobrego; 14.00 - ul.: Kopernika, Konopnickiej i Słoneczna; 15.00 - ul.: Opolska, Borowiany, Mostowa i Zamoście; 16.00 - ul.: Dobrego Pasterza, Topolowa i Nowowiejska,  ks. Wajdy, Polna, Torowa;
 5. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 6. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Dombrowska Sylwia, Płaczek Krystyna, Sikora Brygida, Płaczek Karina i Justyna, Kasperek Katarzyna.

10.08– 16.08. 2015 AD

Poniedziałek, 10 sierpnia, św. Wawrzyńca
7.00 - Msza św. za ++ s. Grzegorza w rocz. śmierci, rodz. Wilhelma, Barbarę i Marię Szaton, b. Franciszka, rodz. Marię i Jana Zientek, chrzestnych, s. Bibianę Szostok, s. Piotra oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.
Wtorek, 11 sierpnia, , św. Klary
18.00 - Msza św. za ++ rodz. Marię i Józefa Sopot.
Środa, 12 sierpnia
7.00 - Msza św. za ++ Rozalię i Henryka Kluba, Marcjana i Emilię Wyrzgol.
Czwartek, 13 sierpnia
18.00 - Msza św. wakacyjna - za + męża, ojca, dziadka Henryka Ludwig z okazji 60 urodzin.
- Nabożeństwo fatimskie.
Piątek, 14 sierpnia, św. Maksymiliana Kolbego
7.00 - Msza św. za + Magdalenę Cembolista.
18.00 - Msza św. za ++ m. Anastazję, o. Jana Goj, rodz. Wiktorię i Franciszka Mudrak, Gertrudę Goj, pokr.
Sobota, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
(Błogosławienie ziół i kwiatów)
7.30 - Msza św. za + Henryka Cembolista od sąsiadów.
9.00 - Msza św.  za ++ rodz. Marię i Stanisława Gibel, b. Waltera i Józefa.
11.00 - Msza św. ku czci Wniebowziętej Najśw. Matki, w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Joanna Golec i Dawid Żyłka.
18.00 - Msza św. za ++ m. i o. Jerzego Moy, jego rodz. Jadwigę i Waltera, rodz. Gertrudę i Jana Albin, Marię i Jana Sankowskich, Elżbietę Siwiec, pokr. Moy i Albin.
XX Niedziela Zwykła, 16 sierpnia  2015 r.
(Kolekta na planowane inwestycje parafialne)
7.30 - Msza św.  za ++ Stanisława i Anastazję Szołtysik, ich rodziców, rodzeństwo, o.Pawła Pasieka, bratową Elżbietę, Jerzego Danysz, Annę, Pawła, Jana Czaja,  pokr.
9.00 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Tomasza i Franciszkę Guzy, s. Emilię, b. Joachima Guzy, teśc. Emanuela i Matyldę Potempa, m. Engelberta Potempa, pokr..
11.00 - Msza św. w int. rodzin Golec i Żyłka.
14.30 - Nabożeństwo ku czci Najśw. Matki z udziałem orkiestry.
15.00 - „Jest inny świat...” - modlitwa z Antoniną Krzysztoń. Matka Najświętsza - Wniebowzięta jest już w tym innym świecie. Razem z charyzmatyczną, obdarowaną przepięknie brzmiącym głosem i wrażliwą duszą p. Antoniną Krzysztoń, będziemy odkrywali ten „inny świat”. Od godz. 14.00 do 17.00 czynna będzie w „zabytkowej chacie”  kawiarenka, prowadzona przez Parafialny „Caritas”.
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj po nieszporach wymieniane będą tajemnice różańcowe.
 2. Zaproszeni jesteśmy w dniach 15/16 sierpnia do Kamienia Śl.  na obchody ku czci św. Jacka.
 3. Odpust ku czci św. Bartłomieja odprawimy w niedzielę 23 sierpnia. Zapraszajmy do udziału rodziny i znajomych z poza parafii.
 4. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 5. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Jendrzejek Agnieszka, Kocot Aneta i Julia, Dombrowska Maria, Gabryś Dorota, Wyrwich Sylwia.

3.08– 9.08. 2015 AD

Poniedziałek, 3 sierpnia
7.00 - Msza św.  za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo w rodzinie.
- za + Józefa Wolan od Adriana Kilara
Wtorek, 4 sierpnia, św. Jana Marii Vianneya 
18.00 -  Msza św. za ++ o. Huberta  Kocot, mamę Krystynę.
- za + Józefa Wolan od s. Ireny
Środa, 5 sierpnia
7.00 - Msza św.  w rocz. śmierci m. i o. Franciszka Szaton, jego rodz. Wilhelma, Barbarę i Marię Szaton, rodz. Alberta i Jadwigę Hober, b. Herberta.
- za + Józefa Wolan od kuzynki Krystyny.
- Odwiedziny Chorych na ul.: Ks. Wajdy, Torowej,  Powstańców, Zielonej, Miarki, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Zamościu i Borowianach.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Spotkanie seniorów w Zabytkowej Chacie.
Czwartek,  6 sierpnia, I miesiąca, święto Przemienienia Pańskiego
17.00 - Godzina Święta. ( od 17.30 prowadzona przez Wspólnotę Lektorów)
18.00 - Msza św. wakacyjna  za + Joachima Rudzik od współpracowników.
- za + Józefa Wolan od  wujka z Rzeszowa
- Spotkanie Wspólnoty Lektorów w kościele.
Piątek, 7 sierpnia, I miesiąca
7.00 - Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w int. Róż Różańcowych.
-  Odwiedziny Chorych na ul: Dobrego Pasterza, Opolskiej, Stare i Nowe Osiedle, Kopernika, Chrobrego, Konopnickiej,  Dworcowa, Polna, Topolowa i Nowowiejska.
18.00 - Msza św.  za ++ rodz. Katarzynę i Antoniego Solloch, 2 braci, szwagra, Urszulę Kwiecińską, m. Franciszka Razim, jego rodziców, pokr. Solloch, Razim i Pasieka.
- za + Józefa Wolan od siostrzenicy Beaty z rodziną.
Sobota, 8 sierpnia, św. Dominika
7.00 - Msza św. za ++ Jana Szaton, rodz. Rozalię i Franciszka.
16.00 - Msza św. w czasie której udzielą sobie sakramentu małżeństwa Katarzyna Gałach i Tomasz Skutela.
18.00 - Msza św.  za ++ m. Elżbietę Pasieka, o. Tadeusza Lewandowskiego, Jana i Jadwigę Bartoszek, Pawła Pasieka, Jana i Zofię Lewandowskich, Wilhelma i Jadwigę Wewiorka, pokr. Pasieka, Bartoszek, Lewandowski i Wewiorka.
- Roczek Natalii Piontek.
XIX Niedziela Zwykła, 9 sierpnia 2015 r.
7.30 - Msza św. za + s. Hildegardę Ibrom, m. Wilhelma, rodziców, m. Piotra Zuber.
9.00 -  Msza św. za ++ rodz. Hieronima i Klarę Kulik, ż. Janinę, Julię i Antoniego Kaliciak.
11.00 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ m. Waltera Poloczek w rocz. śmierci, jego rodz. Paulinę i Kleofasa, s. Edeltraudę z m. Sylwestrem. pokr. Poloczek, Kluba i Kurzacki.
15.00 - Nieszpory.
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dziękuję mieszkańcom Borowian oraz wszystkim, którzy przygotowali świętowanie ku czci św. Anny.
 2. Wczoraj poświęciliśmy kapliczkę na parkingu z figurką Chrystusa Frasobliwego. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jej powstanie: rodzicom dzieci I Komunii, p. Andrzejowi Weberowi, p. Stefanowi Sikorze, p. Waldemarowi Szatonowi, p. Sylwii Olkuśnik, p. Romanowi Frewerowi i pomocnikom.
 3. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 4. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Panchyrz Gizela, Tomala Magdalena i Katarzyna, Wons Elżbieta, Kwapień Bożena, Pasieka Maria
 
 

28.07– 2.08. 2015 AD

Poniedziałek, 27 lipca, św. Joachima
7.00 - Msza św. za + matkę Józefę Zgoba.
Wtorek, 28 lipca
18.00 - Msza św. za ++ rodziców, teściów, siostrę, ks. Krystiana, dziadków, babcie, wujków, ciocie, szwagrów, kuzynów, kuzynkę, Kazimierza oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.
Środa, 29 lipca, św. Marty
7.00 - Msza św. za ++ rodz. Anielę i Adolfa Michali, ich s. Pawła i Henryka, m. Henryka Ludwig, jego rodziców, pokr.
Czwartek, 30 lipca
18.00 - Msza św. wakacyjna za ++ ż. Urszulę Gabryś, pokr.
Piątek, 31 sierpnia, św. Ignacego Loyoli
7.00 - Msza św. za + Edeltraudę Koptoń od Róż Różańcowych.
18.00 - Msza św. za ++rodz. Julię i Antoniego Polok, s. Anastazję Goj, m. Marię Chmielorz, Adelajdę Skolik, Hildegardę Wolan, szw. Jana i Franciszka, Tomasza Hasikowskiego, pokr. Chmielorz i Pasieka.
Sobota, 1 sierpnia, I miesiąca, św. Alfonsa
12.00 - Msza św. jako podziękowanie za dar powołania oraz za umacnianie w jego realizacji z okazji 25. lecia ślubów zakonnych s. Edyty Kulik.
14.00 - Msza św. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z ok. 80 urodzin Leona Garbas.
18.00 - Msza św. do Miłosierdzia Bożego za ++ m. i o. Rudolfa Student, pokr. Student, Pancherz i Kieryś.
XVIII Niedziela Zwykła, 2 sierpnia 2015r.
(Kolekta na Seminarium i Kurię Biskupią)
7.30 - Msza św.  w pewniej intencji.
9.00 -  Msza św. ż. Hildegardę Haberla, rodz. Matyldę i Piotra Haberla, teśc. Otylię i Pawła Czaja, s. Emilię z m. Janem, b. Augusta z ż. Hildegardą, Janinę i Leona Szady, Marię Serafin, s. Rainholda, pokr. Haberla, Czaja, Gasz, Serafin.
9.15 – Zbiórka motocyklistów udających się na pielgrzymkę przy kaplicy św. Jana Nepomucena.
9.45 – Błogosławienie i pożegnanie motocyklistów udających się na Górę św. Anny, którzy ustawią się na parkingu pomiędzy cmentarzem a kościołem.
11.00 - Msza św. za ++ m. i o. Stanisława Kazieczko, pokr.
15.00 -  Nieszpory.
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiaj o godz. 11.00 uroczysta Msza św. ku czci św. Anny – w imieniu parafian z Borowian oraz swoim serdecznie zapraszam.
 2. „Gość Niedzielny” – 5 zł.
 3. Paniom, które wysprzątały kościół dziękujemy i prosimy o wymycie świątyni: Pawelczyk Joanna, Panchyrz Irena i Aleksandra, Wind Elżbieta i Joanna, Bekierz Krystyna.