Święto Szkoły – X rocznica

9 maja Zespół Szkolno – Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy przeżywać będzie mały jubileusz. Dziesięć lat temu (10 maja),  w czasie Mszy św. odprawianej przez bpa Jana Kopca,  poświęcono sztandar szkoły z imieniem Wincentego z Kielczy.   Również od tego dnia, przez uroczyste nadanie, szkoła nasza nosi imię  wielkiego dominikanina, autora hymnu „Gaude Mater Polonia”.
 Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się od Mszy św. o godz. 9.00. Liturgię ubogaci występ  znanego, nagrodzonego licznymi nagrodami chóru Liceum Ogólnokształcącego z Głubczyc.  Od ok. 10.30 świętowanie przeniesiemy do budynku szkoły.

Chór Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach powstał we wrześniu 1988 r. a jego założycielem był Tadeusz Eckert - absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, nauczyciel wychowania muzycznego w liceum i gimnazjum nr 1 oraz pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej w Głubczycach - pełniący od początku istnienia chóru do chwili obecnej funkcję dyrygenta,.
Chór na swym koncie zebrał wiele wyróżnień oraz nagród.
Odbył również serię tournee zagranicznych, między innymi do Niemiec, Danii, Szwajcarii, Jugosławii, Czech, Węgier i Anglii.