Spotkanie marianek

Najbliższe spotkanie marianek odbędzie się w sobotę, 1.12, o godz. 10.00.Zapraszamy wszystkie marianki i kandydatki.