Plan czuwania modlitewnego przy relikwiach bł. Karoliny

Sobota, 10 listopada
Ok. 15.00 - Peregrynacja z Żędowic.  Powitanie bł. Karoliny w znaku relikwii  przez dzieci i rodziców.
- Modlitwa prowadzona przez Szkolne Koło "Caritas".
- Na zakończenie spotkanie dzieci z św. Marcinem.
16.00 - Czuwanie ministrantów.
18.00 - Modlitwa młodzieży.
Niedziela, 11 listopada
7.30; 9.00; 11.00 Msze św. przez wst. Bł. Karoliny.
15.00 - Czuwanie modlitewne Róż Różańcowych z wymianą tajemnic.
16.00 - Modlitwa  rodziców o żywą wiarę dla swoich dzieci.
17.00 - Czuwanie marianek.
Poniedziałek, 12 listopada
16.00 - Modlitwa dzieci przedszkolnych i  z szkoły podstawowej
17.00 - Czuwanie modlitewne gimnazjalistów
18.00 - Godzina uwielbienia prowadzona przez lektorów
Wtorek, 13 listopada
15.00 - Modlitwa Róż Różańcowych.
16.00 - Msza św. przez wst. Bł. Karoliny o świętość rodzin naszej parafii.
Ok. 16.50 - Peregrynacja do par. Świętej Rodziny w Zawadzkiem.