6 marca 2016 r., IV Niedziela Wielkiego Postu

PSALM RESPONSORYJNY

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, i powiem:
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem Ciebie».​

Chwała Tobie, Królu wieków
--------------------------------
9:00 Wiktoria Strzelczyk
11:00 Elwira Krawiec